Jednolity Plik Kontrolny

Synonimy: JPK

Polska2041 (3)