Zbigniew Krysiak, profesor Szkoły Głównej Handlowej