Andrzej Kensbok, członek Polskiego Towarzystwa Gospodarczego