Zbigniew Jagiełło, prezes BP: Dalsza konsolidacja sektora bankowego jest możliwa