15.25 -16.30 POLSKA2041 Panel o rynku pracy i przedsiębiorczości