WIBOR

(wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym)

Polska2041 (3)