SGH

(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Polska2041 (4)