PKB

(Produkt krajowy brutto)
Synonimy: Produkt krajowy brutto

Polska2041 (27)