Fed

(bank centralny Stanów Zjednoczonych)
Synonimy: rezerwa federalna

Polska2041 (1)