dzietność

(współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę)
Synonimy: poziom dzietności, współczynnik dzietności

Polska2041 (3)