cement

Polska2041 (1)

  • Cement odwraca się od węgla

    Cement odwraca się od węgla

    • Czwartek, 12 sierpnia 2021 (09:48)
    Energia elektryczna odpowiada za około jedną trzecią kosztów produkcji cementu w Polsce. Dążenie do neutralności klimatycznej może ten udział zwiększyć nawet do 50 proc. Cementownie nie...