Aleksander Nawrat

(Ludzie polityki)

Polska2041 (1)