Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Reklama

Które kraje przyciągają migrantów?

Austria, Szwecja i Luksemburg to najbardziej atrakcyjne kraje dla migrantów – wynika z Indeksu Atrakcyjności Migracyjnej 2017 przeprowadzonego dla CEED Kulczyk Research Institute.

- Uzyskane wyniki nie różnią się znacząco od rankingu z 2015 roku. Dwa pierwsze miejsca należały do Austrii i Szwecji, natomiast najmniej atrakcyjne nadal pozostają Grecja i Bułgaria - zauważyli autorzy badania.

Polska zajmuje 18. pozycję spośród wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej. - Pomimo systematycznej poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej (spadek poziomu bezrobocia, wzrost PKP per capita czy wzrost mediany wynagrodzeń) kraje Europy Środkowo-Wschodniej nadal pozostają na peryferiach mapy imigracji zarobkowej w Europie. Najwyższą - 13. pozycję - spośród krajów naszego regionu zajmują Czechy. Korzystniejsze niż w Polsce warunki do życia i pracy, cudzoziemcy znajdą też w Słowenii (14. miejsce) i Estonii (16. miejsce) - napisano w komentarzu do wyników badania. 

Reklama

- Kraje tego regionu będą zmuszone budować swoją globalną atrakcyjność imigracyjną głównie ze względu na problemy wynikające z wyzwań demograficznych, takich jak deficyty pracowników na krajowych rynkach pracy. Właśnie dlatego w najbliższym czasie powinny wypracować instrumenty oraz rozwiązania z zakresu polityki imigracyjnej, zachęcające do osiedlania się w nich i podejmowania zatrudnienia - dodano. 

Lider rankingu, Austria, wyróżnia się na tle państw UE jednym z najniższych poziomów bezrobocia, wysoką medianą zarobków oraz wysokim wsparciem finansowym rodzin z dziećmi. Z kolei Szwecja od wielu lat charakteryzuje się najniższym poziomem deprywacji materialnej oraz otwartością społeczeństwa na imigrantów.

Autorzy badania zwracają uwagę, że kraje które po 2004 roku zanotowały największy napływ cudzoziemców z "nowych" państw członkowskich UE - Niemcy i Wielka Brytania - zajęły dopiero odpowiednio 8. i 9. miejsce w zestawieniu. - Można to tłumaczyć z jednej strony polityką migracyjną realizowaną przez te państwa, jak i sieciami migracyjnymi. Obie te kwestie, ze względu na trudność z kwantyfikacją tych czynników, nie zostały uwzględnione w indeksie - podkreślono w raporcie.

Autorzy badania wskazują, że "tym, co może szczególnie przyciągać migrantów ekonomicznych do Polski są niskie ceny produktów i usług oraz ceny wynajmu mieszkań". - Wprowadzenie świadczenia dla rodzin tzw. 500 plus również może wpływać na decyzje o wyborze Polski, jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się z rodziną i podejmowania zatrudnienia. Zniechęcać mogą niskie wynagrodzenia oraz wydatki na pomoc socjalną dla bezrobotnych - oceniono.

O atrakcyjności danego kraju jako miejsca życia i podejmowania zatrudnienia coraz większą rolę będzie odgrywała kwestia zagrożenia terrorystycznego w krajach Europy Zachodniej oraz obecność uchodźców i uciekinierów przybywających masowo do kilku państw UE.

pb

Najlepsze tematy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM