Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Czy Polskę stać na reformę służby zdrowia?

Narodowa debata o zdrowiu przenosi się do Krynicy. Podczas IX Forum Ochrony Zdrowia, zorganizowanego w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego (04-06 września 2018 r.), dyskusja o przyszłości sektora ochrony zdrowia wybrzmi szczególnie dosadnie. - Chcemy się spotkać w Krynicy, wspólnie z premierem, ekspertami, stroną społeczną, z dużą grupą ministrów w jednym miejscu, rozmawiać o zdrowiu, o przyszłości sektora z punktu widzenia ekonomii, inwestycji, finansów i wartości – zapowiada Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

- Jesteśmy w trakcie debaty, w trakcie omawiania docelowego modelu systemu ochrony zdrowia w Polsce - przypomina Szumowski. - Rozmawialiśmy już o zasadach opieki medycznej, skoncentrowaliśmy się na podstawach ochrony zdrowia, systemie docelowym, zorientowanym na pacjenta, o miernikach jakie powinniśmy stosować. W związku z tym, że premier Morawiecki wyraźnie podkreślił, że zdrowie jest priorytetem tego rządu, to spotykamy się na głównym wydarzeniu ekonomicznym, którym jest Forum Ekonomiczne w Krynicy. Chcemy traktować zdrowie nie jako koszt, ale jako inwestycję. Musimy porozmawiać o źródłach finansowania, o tym jak alokować środki finansowe w całym systemie, jak przejść na jakość świadczeń i usług a nie opierać się tylko na fakcie zrealizowania pewnego świadczenia - mówi Szumowski.

Reklama

Dyskusja na poziomie

Debata rządowa, która będzie zorganizowana w ramach inicjatywy "Wspólnie dla zdrowia", to wyraz tego, że o służbie zdrowia powinno się w Polsce zacząć myśleć ponad resortami, całościowo, tj. o zdrowiu jak o ważnej części w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

- W plan II dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy wpisana jest druga konferencja "Wspólnie dla zdrowia". To spotkanie ministrów, którzy będą wspólnie dyskutować o tym jak zorganizować politykę gospodarczą i społeczną państwa, by można było efektywnie kapitałem jakim jest zdrowie zarządzać - tłumaczy Małgorzata Gałązka-Sobotka, członek Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Dlatego oprócz ministra zdrowia i premiera Mateusza Morawieckiego w debatach rządowej o zdrowiu wezmą udział również minister finansów - Teresa Czerwińska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Elżbieta Rafalska, minister obrony narodowej - Mariusz Błaszczak i minister inwestycji i rozwoju - Jerzy Kwieciński. Będzie to próba znalezienia kompleksowego rozwiązania i nakreślenia wizji transformacji polskiej służby zdrowia. A to oznacza tym razem koncentrację uwagi na kwestiach finansowych i spojrzenie na sektor zdrowia, jako miejsca gdzie też tworzy się PKB.

- Zdrowie jest jednym z najistotniejszych kapitałów, który pozwala nam odpowiedzialnie się rozwijać, stawiać ambitne cele gospodarcze i społeczne - mówi Gałązka-Sobotka. - Będziemy mówili o wielosektorowym kontekście, wierzymy że zdrowie musi mieć swoje miejsce we wszystkich politykach resortowych - dodaje.

Wydatki będą rosły

Służba zdrowia to system, który w swoich granicach łączy wszystkie grupy społeczne: dużych i małych pracodawców, innowatorów, naukowców, pracowników, pozostających bez pracy, administrację publiczną. Zrozumienie, że bez zaangażowania różnych stron w transformację systemu, czynnego udziału w dyskusji, każda zmiana będzie albo niepełna, albo skazana na porażkę.

Z inicjatywy ministra zdrowia w czerwcu odbyła się pierwsza debata z serii "Wspólnie dla zdrowia". Teraz czas na kolejną - o finansowaniu służby zdrowia, o zasadach alokacji środków, o nowych technologiach, które mogą zmienić "skostniałe" procedury w bardziej efektywne, o innowacjach - które podniosą standard opieki zdrowotnej i rozszerzą jej zakres i zwiększą dostępność.

- Redystrybucja środków wśród wszystkich pracowników, którzy kontrybuują w system zdrowia jest ważna. System opiera się na pracownikach, pracodawcach i ekspertach i ma służyć pacjentowi jako płynny mechanizm. Jak któryś z jego elementów jest niedoszacowany to cały system się chwieje - dodaje Szumowski.

Przed administracją, ekspertami, lekarzami, pracodawcami, instytucjami bezpośrednio i pośrednio włączonymi w mechanizmy służby zdrowia konieczne będzie znalezienie odpowiedzi na szereg pytań. Wystarczy wymienić te najważniejsze, by zdać sobie sprawę, że nie jest (i nigdy nie było) to zadanie proste. Ile zatem faktycznie wydajemy na zdrowie w Polsce i czy jest to poziom wystarczający? Jaki model ekonomiczny ochrony zdrowia przyjąć w długim terminie? Jak wykorzystać nowe formy finansowania?

NFZ dzisiaj dysponuje już budżetem prawie 80 mld zł. W 2024 r. na służbę zdrowia ma być wydawane 6 proc. PKB (prezydent Andrzej Duda 02 sierpnia br. podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Czy to pozwoli zabezpieczyć finansowo wszystkie potrzeby? - to kolejny temat, który pojawi się podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Nowe technologie w sektorze

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i innowacjom system opieki medycznej, który obecnie funkcjonuje niedługo może przybrać zupełnie nową formę. - Mówimy o tym, że efektywność zdrowia w świecie nowych technologii musi być oparta na czerpaniu i wdrażaniu innowacji (lekowych, sprzętowych, technologicznych). Wiele jest przestrzeni by ochrona zdrowia zwiększyła swoja efektywność poprzez innowacje organizacyjne. Nowoczesne metody organizacji zarządzania, technologie telemedyczne, nowoczesne sposoby komunikacji, dzielenie zadań miedzy personelem - te rozwiązania nie są dane tylko zachodnim systemom. Chcemy porozmawiać o dobrych praktykach, które w systemie finansowym, prawnym i społecznym są wdrażane z sukcesem - zapowiada Gałązka-Sobotka.

BB

INTERIA.PL

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM