Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Reklama

Unijne dofinansowanie dla projektu badań energetyki

Projekt zespołu Uniwersytetu Gdańskiego dotyczący polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej otrzymał dofinansowanie z unijnego programu Erasmus+.

Zespół naukowców z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego,  pod kierownictwem dr hab. Sylwii Mrozowskiej prowadzi badania z zakresu Science-Technology-Society (STS), dotyczące wdrażania polityki klimatyczno energetycznej Unii Europejskiej. Projekt “Energy for the future. European studies to challenges in the European Union" (EUnergy) otrzymał dofinansowanie z programu Erasmus+ Ma on na celu rozwój dydaktyki i interdyscyplinarnych badań naukowych na temat wzajemnego wpływu społeczeństwa, polityki i kultury na badania i technologię nowych źrodeł energii. Głównym tematem projektu będą wybrane aspekty wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej UE.

Reklama

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Opiera się na europejskich programach edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu "Uczenie się przez całe życie", programu "Młodzież w działaniu", Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

- Obszar badań STS (W Polsce rozwijany m.in. przez Polskie Towarzystwo Oceny Technologii (PTOT) postrzegamy bardzo szeroko, zakładając, że nauka i technologia oraz ich rozwój i zastosowania to problem polityczny, który może być zinstytucjonalizowany w bardzo różny sposób. Koncentrujemy się na podejściu ewaluacyjnym badań relacji technologia-społeczeństwo zorientowanym na analizę polityki. W dydaktyce chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim na problematykę wartościowania technologii, która traktowana jest jako forma dyskursu politycznego odnoszącego się do relacji pomiędzy technologią, rynkiem, państwem i społeczeństwem obywatelskim - stwierdza dr hab. Sylwia Mrozowska z Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu.

Jak zauważają badacze, władze państw unijnych i inwestorzy najczęściej podejmują decyzje kierując się instrumentami prawne i finansowymi, z ale też i ponoszą koszty w przypadku braku akceptacji społecznej lub negatywnych skutków oddziaływania technologii. Demokratyczne rządy, odpowiedzialny biznes muszą uwzględniać opinię społeczną i prognozować potencjalne społeczne ryzyka wprowadzenia technologii bowiem brak akceptacji może prowadzić do jej odrzucenia.

Projekt “Energy for the future. Europeanstudies to challenges in the European Union" koncentruje się na dwóch celach charakterystycznych dla Jean Monnet Modules, części programu Erasmus+: opracowaniu i udostępnieniu kursów dotyczących konkretnych kwestii UE istotnych dla absolwentów oraz wspieraniu publikacji i rozpowszechnianiu wyników badań naukowych. Poza częścią dydaktyczną obejmującą wykłady, kursy i e-learning, naukowcy planują również przeprowadzenie badań obejmujących identyfikację konfliktów lokalnych w związku z realizacją inwestycji energetycznych w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów na tle decyzji rządu polskiego o budowie pierwszej elektrowni jądrowej. Problematyka badań ma charakter interdyscyplinarny (Science-Technology-Society): łączy zagadnienia natury technologicznej i ekonomicznej oraz politycznej (na wszystkich szczeblach władzy) i społecznej. Efektem ma być raport dotyczący postaw wobec energetyki jądrowej w Polsce.

MM

Najlepsze tematy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM