Przejdź na stronę główną Interia.pl
Reklama

Trzeba uregulować polską ekspansję kosmiczną

Konieczne jest uregulowanie prawne polskiej ekspansji kosmicznej - takie są konkluzje konferencji „Kosmos w prawie i polityce. Prawo i polityka w kosmosie”.

Nie istnieją w naszym kraju uregulowania dotyczące badań i ekspansji kosmicznej, które byłyby spójne z prawem międzynarodowym m.in. brakuje krajowego rejestru obiektów kosmicznych. Liczba obiektów wysyłanych w Kosmos przez Polskę nie jest duża, jednak konieczne jest uregulowanie, co można w przestrzeń wysyłać, jakie warunki takie jednostki powinny spełniać i kto ponosi za nie odpowiedzialność - powiedział na konferencji wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, Piotr Dardziński.

Konieczne jest więc stworzenia ram prawnych nie ograniczających rozwoju sektora kosmicznego, ale tworzących porządek prawny. Jak dodał wiceminister Dardziński, podpisane przez Polskę konwencje i układy międzynarodowe przestają wystarczać i konieczne jest stworzenie własnych regulacji dotyczących prawa kosmicznego.

Reklama

Z kolei jako powiedziała Polskiej Agencji Prasowej podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz, wyzwaniem jest promowanie i rozwijanie silnej współpracy pomiędzy nauką a przemysłem w dziedzinie badań kosmicznych, jako, ze podmioty gospodarcze zaangażowane w takie badania są silnie powiązane ze światem naukowym. Jej zdaniem konieczne jest, aby granty przeznaczone na badania kosmiczne "przynosiły konkretne wdrożenia".

Konferencję "Kosmos w prawie i polityce. Prawo i polityka w kosmosie" zorganizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

MW


INTERIA.PL

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM