Przejdź na stronę główną Interia.pl
Reklama

Szydło: Chcemy w regionie stworzyć silną markę innowacyjności

Wspólna deklaracja Grupy Wyszehradzkiej o współpracy w zakresie innowacyjności i digitalizacji została podpisana w Warszawie przez premierów czterech państw: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. To krok, który na celu ma w perspektywie najbliższych 15 lat, stworzyć warunki dla powstania silnego centrum innowacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

"My, premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej, zebrawszy się w Warszawie 28 marca 2017 r. przyjmujemy następującą wspólną deklarację" - takimi słowami zaczyna się "Deklaracja Warszawska".

Premierzy V4 przypominają w niej wcześniejsze porozumienia o współpracy, w tym m.in. tę z 2004 r., czyli tuż po wejściu Polski, Czech, Słowacji i Węgier do Unii Europejskiej.

"Deklaracja Warszawska", tym samym, jest kolejnym krokiem mającym na celu zbliżenie gospodarcze krajów wchodzących w skład Grupy. Tym razem dotyczy wspierania i rozwoju innowacji, nowych technologii, nowoczesnej produkcji i usług.

Reklama

- Rozmawiamy o przyszłości Europy, nowoczesnej, kojarzonej z innowacyjnością, młodością i energią. Chcemy w Europie Środkowej budować dobrą przyszłość dla UE - mówi premier Beata Szydło. - Chcemy stworzyć w Grupie markę innowacyjności, cały ekosystem, by realizować wspaniałe pomysły i jednocześnie łączyć to z nauką i gospodarką. Wszystkie państwa mogą stać się symbolem innowacyjności - dodaje premier RP.

Wspólne działania...

"Grupa Wyszehradzka przyjmując niniejszą "Deklarację Warszawską" zgadza się na dalsze wzmacnianie łączących ją więzi, poprzez wzajemną współpracę w dziedzinie badań, innowacji i digitalizacji" - czytamy w deklaracji.

O co chodzi? Jak udowadniają autorzy raportu "Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) europejskim centrum innowacji. Ekosystem i finansowanie", dotychczasowe dźwignie rozwoju, tj. transfer technologii, kapitał z zagranicy, czy niskie koszty pracy, są w coraz mniejszym stopniu wystarczające. By utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego w regionie, a także konkurencyjność gospodarek V4, niezbędne jest podjęcie kroków, zmierzających do rozwoju innowacji i nowych technologii.

Premierzy Grupy Wyszehradzkiej, podpisując deklarację, wskazują także na główne segmenty dla wzajemnych działań i współpracy. To m.in. promocja regionu Europy Środkowo-Wschodniej na arenie międzynarodowej, jako centrum badań i innowacji, działając w przestrzeni wspólnych interesów; pogłębienie dotychczasowej współpracy w zakresie badań, technologii, innowacji, i cyfryzacji; dzielenie się najlepszymi praktykami i doświadczeniem przy tworzeniu innowacji i nowych modeli biznesowych; rozwój współpracy poprzez regularne spotkania tematyczne w grupie V4.

- V4 to polityczny startup. Poza nami niewielu wierzyło, że będzie to sukces. Europa traci swoją konkurencyjność. A wraz z digitalizacją i robotyzacją pojawiły się nowe problemy. Jeśli problemem jest brak innowacyjności, to dzisiejsza deklaracja jest ogromną szansą dla krajów V4 - mówi Victor Orban, premier Węgier.

...i jeden cel

"Deklaracja Warszawska" to także szereg rekomendacji i propozycji działań, które mają w przestrzeni najbliższych lat przełożyć się na wzrost innowacyjności, przedsiębiorczości w regionie. Tworzenie transgranicznych klastrów, stanowiących przestrzeń dla wzajemnych działań badawczo-rozwojowych i innowacji, także poprzez ponadregionalne finansowanie przedsięwzięć. Drogą do tego ma być uruchomienie Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund), czy międzynarodowego systemu grantowego kierowanego do świata nauki jak i biznesu.

Dokument zakłada także wspieranie (i ograniczanie ryzyka) startupów w ich wzroście, wykorzystując w tym celu wspólny kapitał, wiedzę i kontakty.

By realizować ambitne plany rozwojowe na lata, niezbędne jest stworzenie silnego ekosystemu i nawiązanie współpracy między różnymi i odrębnymi - wydawałoby się - segmentami gospodarki. To z jednej strony sektor przedsiębiorstw, silny rynek kapitałowy, z drugiej jasna polityka angażowania i wyszukiwania talentów (szerzej: polityka zarządzania zasobami ludzkimi). Niezbędne jest także tworzenie ram prawnych wspierających rozwój innowacyjności (rola państwa w tworzeniu systemu podatkowego i prawnego). Kwestią, na którą wielokrotnie zwraca się uwagę jest również nawiązanie współpracy między biznesem i nauką.

- Potencjał i źródło wzrostu gospodarczego leży gdzie indziej, niż byśmy sobie tego życzyli. Jeśli chcemy zachować tempo wzrostu gospodarczego, musimy sprawić, że jego struktura podstawowa będzie się opierać na nauce i badaniach. Rozumiemy się w wielu sprawach, dobrze jeśli porozumiemy się też w zakresie innowacji - mówi Robert Fico, premier Słowacji.

Z tego też powodu jednym z celów deklaracji jest wsparcie MŚP w implementacji innowacji, ich cyfryzacji, w sposób pozwalający na ich udział w rewolucji przemysłowej 4.0.

Aby jednak faktycznie myśleć na poważnie o rozwoju, niezbędne będzie dostosowanie prawa do zmieniających się warunków rynkowych, w tym także stworzenie efektywnego ekosystemu wspierającego rozwój innowacji, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, podejmowania ryzykownych przedsięwzięć, a także ich finansowania i komercjalizacji.

- Nikt z naszych krajów nie może opierać swojej konkurencyjności na niskich podatkach, na taniej sile roboczej. Zamiast tego potrzebne jest budowanie konkurencyjności w zakresie cyfryzacji, wysokiego poziomu kształcenia. Korzystne będzie dla wszystkich krajów, jeśli w ramach Grupy zaczniemy wymieniać nasze doświadczenia. Ważne, żeby stworzyć atrakcyjne i dobre środowisko prawne i finansowe dla rozwoju MŚP - podkreśla Bohuslav Sobotka, premier Czech.

Bartosz Bednarz

 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Grupa Wyszehradzka | innowacje | wzrost gospodarczy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM