Przejdź na stronę główną Interia.pl
Reklama

Pionierom rozwoju potrzeba pieniędzy i odwagi

Jesteśmy prawdopodobnie w przededniu dojrzewania najnowszej fali technologii opartej o łączenie przesyłu i przetwarzania informacji. Jest możliwe, że niebawem na Zachodzie poczynione zostaną zmiany w modelach biznesowych, które uwolnioną falę zwiększania wydajności tamtejszych gospodarek. Potrzebujemy w Polsce pionierów, którzy są stale w kontakcie z najbardziej zaawansowanymi zachodnimi przedsiębiorcami i wdrażają najnowsze technologie i techniki w naszych warunkach – takie wnioski płyną z nowego raportu Polskiego Funduszu Rozwoju i Allegro zaprezentowanego podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.

Opracowanie Polskiego Funduszu Rozwoju i Allegro odnosi się do historycznych trendów i w tym kontekście adopcji nowych rozwiązań, które trwało dekady, dzisiejszego stanu wyposażenia polskiej gospodarki i wreszcie wyzwań instytucjonalnych, regulacyjnych oraz tych, które są związane z kapitałem ludzkim.

Autorzy raportu podkreślają, że rozwoju gospodarczego nie da się zaimportować. Każdorazowo musi być wypracowany lokalnie. Paweł Borys, prezes PFR podkreśla, że trzeba dokonać wyboru czy kopiować rozwiązania funkcjonujące już na świecie czy też tworzyć swoje. - Ja jestem zwolennikiem ambitniejszego wariantu i wyznaczenia sobie celu, by tworzyć własne technologie i przejść od gospodarki opartej na transferze do opartej na własnych technologiach - dodaje.

Reklama

Pionierzy rozwoju, przedsiębiorcy wypracowujący najlepsze techniki użytkowania nowoczesnych technologii, ulepszający nowoczesne technologie i wynajdujący nowe zastosowania istniejących technologii, dają nam rozwój gospodarczy. - Wymaga to od nas zmiany tych elementów otoczenia społeczno-gospodarczego, które ograniczają pionierów w rozwoju - uważa Paweł Dobrowolski, główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju.

PFR chce wspierać pionierów w zadaniu budowy nowoczesnego państwa dobrobytu i dlatego oferuje łańcuch wsparcia - od pierwszego pomysłu, przez rozwój, aż do ekspansji za granicę.

Stąd m.in. pomysł na Szkołę Pionierów PFR, czyli unikalny program edukacyjny zorganizowany razem z partnerami komercyjnymi Allegro oraz TDJ.

https://www.polska2041.pl/innowacje/news-szkola-pionierow-pfr-oszlifuje-talenty-najzdolniejszych-pola,nId,2626738

Przykład Allegro, polskiego lidera sektora e-handlu (e-commerce), pokazuje w jaki sposób wyczucie momentu dostępności nowej technologii w połączeniu z konsekwentnym podążaniem za potrzebami klientów gwarantuje sukces. Ważny jest jednak nie tylko rozwój pionierskiej usługi, ale zrównoważona współpraca w ramach szerszego ekosystemu dostawców, klientów i partnerów biznesowych.

- Sukces Allegro to dowód na to, że polskie firmy mogą z powodzeniem konkurować z globalnymi konkurentami, jeżeli tylko będą miały solidne fundamenty oraz sprzyjające otoczenie: społeczne, ekonomiczne, prawne oraz polityczne. Tak wiele mówi się o start-upach, ale warto odpowiedzieć na pytanie: co zrobić, żeby świetny pomysł i początkowy zapał twórców raczkującego biznesu przełożyć na długofalową strategię rozwoju potrzebnej do osiągnięcia fazy dojrzałej firmy - mówi Damian Zapłata, członek zarządu w Allegro.

Zauważa jednocześnie, że w tym miejscu gdzie znajduje się nasz rynek już dokonaliśmy dużego postępu, przede wszystkim wzrósł poziom edukacji i młodzi ludzie już zaczynają mieć perspektywę globalną.

Dodaje, że to co wymaga poprawy, to cały czas dostępny kapitał. - Wprawdzie już zaczynamy tworzyć ekosystem wsparcia przedsięwzięć na każdym etapie, także w początkowej fazie, jednak to co się jeszcze nie zmieniło, a mnie martwi, to bariera bezpośredniej konkurencji z globalnymi graczami. Gdy startowało Allegro mieliśmy relatywnie dużo czasu na rozwinięcie biznesu, teraz podobne pomysły pojawiają się w różnych częściach świata i są wspierane przez fundusze VC. Dlatego nawet jeśli pojawi się w Polsce dobry pomysł, ale nie uda się go szybko wdrożyć, to może nas wyprzedzić ktoś inny na świecie, kto zrobi to szybciej - tłumaczy Damian Zapłata.

Marcin Zachowicz, dyrektor komunikacji w TDJ dodaje, że wciąż brakuje odwagi do wyjścia za granicę. Jego zdaniem funkcjonuje u nas pewien mit, że pieniędzy w ekosystemie start-upowym jest dużo. - Nic bardziej mylnego, tych pieniędzy wciąż jest za mało do tego, żeby pomysł wyszedł za granicę i zdobył odpowiednią skalę - mówi ekspert z TDJ.

Elementem całego ekosystemu, wspierania takich pomysłów na początku drogi jest Szkoła Pionierów PFR. Eliza Kruczkowska z PFR dodaje, że kompetencje przyszłości czyli takie, które będą kluczowe w perspektywie najbliższych lat to przede wszystkim rozwiązywanie skomplikowanych problemów, kreatywność i krytyczne myślenie.

Z dyskusji podczas prezentacji raportu wynika, że jednym z dużych problemów jest też brak odwagi do rozwijania biznesu za granicą, choć to się już zaczyna zmieniać.

Mamy tendencję, żeby ograniczać się do rozwoju tylko na własnym rynku - mówi Marcin Zachowicz. Nazywa to "pułapką 38 milionów". Zauważa, że start-upy z małych rynków od razu mają perspektywę wyjścia za granicę, bo ich macierzysty rynek jest za mały.

Zaprezentowany raport podkreśla i opisuje kilka zależności. Historia wdrożenia poprzednich technologii ogólnego zastosowania wskazuje, że na Zachodzie trwa obecnie dostosowanie społeczno-gospodarcze, które najbardziej zaawansowanym gospodarkom pozwoli w bliskiej przyszłości uzyskać skokowy przyrost korzyści z nowej generacji technologii. Korzyści z dużych skoków w postępie technologicznym (większa wydajność gospodarek) nawet w najbardziej rozwiniętych gospodarkach pojawiają się po kilku dekadach. Wyposażenie w nowoczesne technologie jest skorelowane ze stopniem ich zamożności, a państwa peryferyjne doganiają państwa bogatsze w okresach spowolnienia postępu technologicznego i odpadają od nich w momentach przyspieszenia.

Z raportu płynie też wniosek, że polskie przedsiębiorstwa wdrażające nowoczesne technologie przetwarzania i przesyłania informacji umożliwiają Polsce szybką absorpcję nowoczesnych technologii i modeli biznesowych. Większość postępu technologiczno-organizacyjnego na całym świecie, w tym w państwach najbardziej rozwiniętych, polega na dostosowaniu istniejących technologii, wdrażaniu nowych zastosowań istniejących technologii i stopniowym ulepszaniu już istniejących.

Natomiast sukces w nowoczesnych procesach produkcji wymaga sprawnego i nieustannego kompletowania wielu zmieniających się "kawałków" wiedzy. Te społeczeństwa, które potrafią składać zespoły ludzi z różnorodną wiedzą, zajmują się skomplikowaną i wysokomarżową produkcją.

saj

INTERIA.PL

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM