Przejdź na stronę główną Interia.pl

Innowacyjne gazownictwo to tańszy gaz. PGNiG i Gaz System zapowiadają współpracę

Gaz System, PGNiG, przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będą wspólnie rozwijać innowacje w obszarze gazownictwa. List intencyjny o współpracy podpisano podczas Kongresu 590 w Rzeszowie. - W rok dziesięciolecia NCBR, agencji wykonawczej MNiSW, przystępujemy do największego wspólnego przedsięwzięcia w historii, tj. programu INGA – mówił Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Sam pomysł polega na tym, że trzy strony, w ramach konsorcjum, określają wspólne cele i decydują się zaangażować finansowo w ich realizację. - Ze strony przemysłu pojawiają się pytania, na które można odpowiedzieć, jeśli przeprowadzi się proces badawczy. Agencja zaś pomaga finansować prace badawczo-rozwojowe - tłumaczył Chorowski.

Reklama

Budżet INGA to 400 mln zł, które pochodzą z 50 proc. ze środków NCBR i 50 proc. od PGNiG i Gaz Systemu. - Prace B+R obarczone są dużym ryzykiem. Nie możemy oczekiwać, że każdy proces zakończy się sukcesem. Dobrze wykonane pod względem warsztatowym badania, niekoniecznie prowadzą do sukcesu. Dlatego ubezpieczamy środki własne przedsiębiorstw od wydatków, w tym takich, które nie przyniosą w przyszłości oczekiwanych rezultatów, np. w postaci zwiększenia przychodów, ale które muszą być poniesione, aby znaleźć odpowiedź na stawiane pytania - mówił dyrektor NCBR.

Gazowa (r)ewolucja

- INGA to największy program B+R w PGNiG. Szukamy innowacji o charakterze przełomowym - tłumaczył Dariusz Dzirba, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG, który wskazał także, że spółka działa w ośmiu "makroobszarach". - PGNiG ma 32 zagadnienia badawcze, 28 prowadzi samodzielnie, 4 wspólnie z Gaz Systemem. Dotyczą one produkcji paliw gazowych, poszukiwania i wydobycia, a tym samym przekładają się na bezpieczeństwo energetyczne kraju - dodał.

To m.in. zagospodarowanie małych złóż, zmniejszenie kosztów wierceń, pozyskanie metanu z węgla, technologie wodorowe i paliwa gazowe. - Energetyka oparta na wodorze może być jednym z wariantów dla energii przyszłości. Sieć dystrybucyjna jest doskonałym magazynem wodoru - tłumaczył Dzirba.

- Projekt INGA rodził się bardzo długo. Ponad dwa lata. Nasza kontrybucja do programu to 77 mln zł. Celem jest zaś lepsze wykorzystywanie aktywów, które posiadamy, m.in. w obszarze przesyłu i LNG. Prace będą realizowane na takich polach jak bezpieczeństwo, efektywność i środowisko - mówił Artur Zawisza, wicedyrektor pionu rozwoju w Gaz-System.  

Tańszy gaz...

Co z umowy INGA będzie mieć odbiorca gazu w Polsce? Czy błękitne paliwo będzie tańsze? A może Polska będzie miała tego gazu po prostu więcej, co znów przełoży się na wzrost niezależności od zewnętrznych dostawców i większe bezpieczeństwo energetyczne?

- Chodzi o to, żebyśmy mieli gaz tańszy. Musimy poszukiwać i wydobywać efektywniej, czerpać ze złóż, które jeszcze niedawno chcieliśmy zamykać, szukać tam, gdzie dotychczas tego nie robiliśmy - mówił natomiast Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG ds. rozwoju, który wskazywał m.in. na wydobycie metanu z pokładów węgla, na poszukiwanie efektywniejszych metod szczelinowania, na lepsze wykorzystanie nowych technologii. - Innowacje i rozwój powodują, że jesteśmy w stanie budować siłę całej grupy PGNiG. Bez szerokiego myślenia, nie tylko w perspektywie 2-5 lat, ale dekad - nie mamy szans. To jest rynek globalny. Pojawiają się nowości, konkurenci są coraz lepsi. I dywersyfikacja źródeł, i spotowe zakupy z Norwegii, USA, Kataru, sprawią że ten gaz będzie tańszy - dodał, przypominając, że PGNiG na innowacje w latach 2017-2022 z własnych środków chce wydać ok. 700 mln zł.

...i przesył

Gaz System, narodowy operator przesyłowy, uzyskuje przychody dzięki taryfie za przesył gazu, na zmianę której Urząd Regulacji Energetyki musi wyrazić zgodę. - Nie jest łatwo pozyskać środki na innowacje, prace B+R w takim modelu biznesowym. Zawsze na początku wiąże się to z kosztami, które musimy zrównoważyć, żeby taryfa nie była zbyt wysoka. Dla nas wspólne przedsięwzięcia, jak INGA są bardzo ważne - mówił Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-System.

- Obszary innowacyjnych prac muszą być zbieżne z misją firmy - bezpieczeństwem przesyłu. Poszukujemy metod na bezpieczne dostarczanie gazu, nowych technik diagnozowania gazociągów, na szybsze naprawy już posiadanych i szybszą budowę nowych. Chcemy optymalizować system przesyłowy, żeby pobierał mniej energii na pracę własną. Wtedy można by obniżyć taryfę, bo czynnik kosztowy będzie mniejszy - dodał Zawartko. Prace w ramach INGA to także wyzwania i szanse, które wiązać należy z gazem LNG.

- - - - - -

List intencyjny w sprawie współpracy przy projekcie INGA podpisali: Piotr Woźniak - prezes spółki PGNiG, Łukasz Kroplewski - wiceprezes PGNiG ds. rozwoju, Maciej Chorowski - dyrektor NCBR, Tomasz Stępień - prezes Gaz-System i Artur Zawartko - wiceprezes Gaz-System.

mk

Dowiedz się więcej na temat: PGNiG | Gaz-System S.A | energetyka

Reklama

Najlepsze tematy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM