Przejdź na stronę główną Interia.pl

ARP: Automatyka, robotyka i biotechnologia z nowymi programami wsparcia

- Pracujemy nad kolejnymi sektorami, którym zaproponujemy dedykowane programy wsparcia. Chcemy, aby wpisywały się one we flagowe działania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W pierwszej kolejności będą to zatem automatyka i robotyka oraz biotechnologia – mówi w rozmowie z Interią Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Bartosz Bednarz, Interia: Możemy mówić, że współpraca między biznesem i nauką wyrwała się z impasu? Miałem wrażenie podczas Forum Satelitarnego 2017, że - przynajmniej w sferze technologii kosmicznych - coś drgnęło, że każda ze stron chce iść wspólnie do przodu.

Reklama

- Michał Szaniawski, wiceprezes ARP: Trzeba pamiętać o tym, że sektor technologii kosmicznych jest bardzo specyficzny. To, co było kiedyś słabością: niszowość i mocne osadzenie na wiedzy oraz zaawansowanych technologiach, dzisiaj staje się jego siłą. Jest to obszar, w którym powstają najwyższej jakości rozwiązania.

O ile możemy wartościować w ogóle innowacje.

- Możemy, jeśli mówimy o wdrożeniach. To, co zobaczyliśmy podczas forum, co obserwujemy w branży kosmicznej na przestrzeni ostatnich kilku lat, utwierdza nas w przekonaniu, że coś faktycznie drgnęło na linii biznes-nauka. Jest to wypadkowa kilku czynników. Po pierwsze: administracja, rząd otwierają się na technologie kosmiczne, poważnie podchodząc do osiągnięć, prac i planów rozwojowych w tym obszarze. Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - widzą w branży kosmicznej realną korzyść dla siebie oraz całej gospodarki. Po drugie - formuła zaproponowana przez ARP, czyli Forum Satelitarne 2017 zakłada praktyczne spotkanie wielu stron naraz. Forum to miejsce spotkań wąskiej branży kosmicznej z dużymi firmami Skarbu Państwa, które są zainteresowane wykorzystaniem lub korzystają z pewnych rozwiązań analizy danych satelitarnych w codziennej działalności, czyli: planowaniu, zarządzaniu, bezpieczeństwie, itp. Nie chcieliśmy, żeby to było kolejne spotkanie kilku osób, które wygłoszą referat czy oświadczenie. Dla ARP ważne jest, by podejmować działania, które są praktyczne. Zajmujemy się wspieraniem sektora technologii kosmicznych od półtora roku. Każde działanie, które podejmujemy, projektujemy i konsultujemy wspólnie z sektorem. Nasze programy, konkursy są efektem wcześniejszych badań rynku i jego potrzeb. Staramy się maksymalnie odpowiadać na potrzeby branży i trafiać z rozwiązaniami w jej oczekiwania. Zarówno w obszarze podnoszenia kompetencji kadr, dostarczenia kapitału, czy w promocji w kraju i zagranicą - wszystko jest planowane wspólnie z firmami.

- Niekiedy administracja, jak i spółki Skarbu Państwa dopóki nie przekonają się co do potencjalnych korzyści, podchodzą z pewną ostrożnością do współpracy z MŚP czy nauką. Zaproponowaliśmy więc formułę, w której firmy z sektora "Space" wychodzą z pomysłami i rozwiązaniami. Dzięki temu mogą zaprezentować się, a następnie nawiązać relacje i sprzedać swoje technologie.

ARP nie koncentruje się tylko na wsparciu sektora kosmicznego.

- Tak, to prawda, wspieramy nie tylko sektor kosmiczny, ale rozwijamy także branżę gier wideo. Narzędziem, jakim dysponujemy w zakresie wsparcia innowacji jest natomiast Platforma Transferu Technologii, otwarta na wiele branż. Bardzo dobrze się sprawdza np. w programie ARP Innovation Pitch, który wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i #StartInPoland. W jego ramach duże spółki spotykają się z MŚP. Te małe i średnie przedsiębiorstwa dostarczają technologię i rozwiązania, które duże mogą wykorzystać. Program transferu technologii to jedno z narzędzi, by te dwie strony mogły się spotkać i rozpocząć wspólny biznes. Co ważne, nie ma tu żadnych dotacji - jest tylko współpraca.

Ile projektów duży biznes już wdrożył bądź jest na etapie realizacji dzięki platformie?

- Z ofertami wystartowało już blisko 300 firm. Kilkanaście zaś jest na etapie ustalania zasad wdrożeń w dużych spółkach. Platforma wciąż się rozwija. To samo dotyczy sektora technologii kosmicznych. Pierwszym odważnym jest PGNiG, który chce korzystać z technologii kosmicznych. Już widzimy, że za tą spółką pójdą kolejne firmy. Tak samo w ARP Innovation Pitch, gdy pokazujemy jeden, drugi, trzeci sukces naboru, to chęć udziału kolejnych spółek, żeby skorzystać z wymiany technologii, jest kwestią czasu. W przypadku MŚP mówimy o ogromnej szansie, bo sami nie mają możliwości otwarcia drzwi do dużego przedsiębiorcy, który udostępni im całe zaplecze, pozwoli osiągnąć skalę i - często - pozyskać finansowanie. Dla wielu jest to jedyna możliwość realizacji pomysłu. W ARP chcemy właśnie te drzwi do dużych spółek państwowych i administracji otwierać. Naszym celem jest to, żeby na koniec MŚP rozwijały się dynamiczniej, duży biznes lepiej dostosowywał do potrzeb zmieniającego świata, a sektor publiczny - świadczył lepsze usługi i działał efektywniej.

Planowane są nowe programy branżowe?

- Na pewno uruchomimy kolejne edycje ARP Innovation Pitch. Pracujemy również nad kolejnymi sektorami, którym zaproponujemy dedykowane programy wsparcia. Chcemy, aby się wpisywały one we flagowe programy SOR. W pierwszej kolejności będą to zatem automatyka i robotyka oraz biotechnologia.

Będzie to działać w podobny sposób do programów dedykowanych rynkowi gier lub przemysłowi kosmicznemu?

- Za każdym razem opracowujemy nowe narzędzia adekwatne do potrzeb. Dla sektora gier wideo stworzyliśmy akcelerator (ARP Games - przyp. red.). Dla kosmicznego - programy łączące biznes z nauką. ARP jest jedną ze spółek w Grupie PFR. Każda z tych instytucji ma swoje narzędzia. Wszystkie uczestniczą zaś w realizacji strategicznych projektów rządu. Za każdym razem dopasowujemy nasze działania do misji ARP i do tego co robią inni, ponieważ chcemy działać synergicznie bez dublowania się.

ARP to wciąż jednak głównie restrukturyzacja przedsiębiorstw. Tak było od pierwszych dni działalności spółki. Czas na zmianę profilu?

- Restrukturyzacja to wciąż jeden z naszych filarów działalności. Od ponad 25 lat zajmujemy się wspieraniem przedsiębiorstw w ich wychodzeniu z problemów i dalszym rozwoju. Mamy liczne sukcesy w restrukturyzacji i restrukturyzacji rozwojowej, chociażby Przewozy Regionalne w ostatnim roku. Ta kompetencja (restrukturyzacja - przyp. red.) jest potrzebna i zostanie naszym podstawowym zajęciem. ARP zawsze dostosowywała swoje działania do potrzeb polskiej gospodarki. Stąd działania ARP mające na celu rozwój przemysłu, zwłaszcza tego najbardziej dochodowego i innowacyjnego. Chcemy, aby kapitał, który wykładamy, energia pracowników były jak najlepiej spożytkowane.

Rozmawiał Bartosz Bednarz

Dowiedz się więcej na temat: biotechnologia | robotyka | ARP | innowacje | sektor kosmiczny

Reklama

Najlepsze tematy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM