Przejdź na stronę główną Interia.pl
Reklama

Absolwenci szkół zawodowych z nagrodami ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu przyznała nagrody autorom najlepszych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich związanych z tematyką zarządzania przedsiębiorstwem, restrukturyzacji i innowacji.

Nagrodę za pracę magisterską otrzymała Ewa Wnuk z Państwowej Wyższej Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży za pracę pt. "Projekt i badanie inteligentnego ubrania z funkcjonalnością rejestracji wybranych parametrów życiowych pracownika zakładu przemysłowego".

- Jednym z priorytetów wypracowanej przez nas reformy nauki i szkolnictwa wyższego - Konstytucji dla Nauki (KDN), jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy. Jestem przekonany, że praca dzisiejszych laureatów przyniesie wiele korzyści polskiej gospodarce - powiedział wręczając nagrody Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Reklama

Nagrody ARP mają na celu zwiększenie zainteresowania środowiska akademickiego w Polsce zagadnieniami związanymi z innowacjami, restrukturyzacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami.

- Nagradzając poszczególne prace postawiliśmy na te obszary, które są bliskie naszej codziennej działalności: nagradzamy autorów prac w dziedzinie restrukturyzacji, innowacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Biznes potrzebuje świeżych pomysłów, ale przede wszystkim musi wiedzieć, że są one na wyciągnięcie ręki. Jestem przekonany, że dzięki naszemu projektowi uda się przy okazji "odczarować" szkolnictwo zawodowe - podkreśla Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Podczas gali wyróżniono autorów najlepszych prac dotyczących innowacji w przemyśle, restrukturyzacji oraz efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Do konkursu zakwalifikowano prace, na podstawie których nadano tytuł magistra, inżyniera i licencjata w latach 2018-2019. Laureaci otrzymali też nagrody pieniężne od 1 do 4 tys. zł.

Lista laureatów konkursu o nagrodę Prezesa ARP S.A. z podziałem na kategorie:

Praca magisterska:

1.      Ewa Wnuk, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży; tyt. pracy "Projekt i badanie inteligentnego ubrania z funkcjonalnością rejestracji wybranych parametrów życiowych pracownika zakładu przemysłowego".

Praca licencjacka:

1.    Kamila Oklejewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku; tyt. pracy "Zastosowanie modelu kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie firmy XYZ".

2.    Barbara Rudnicka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; tyt. pracy "Zarządzanie jakością w procesie uzdatniania wody do celów konsumpcyjnych".

3.    Julian Skowroński, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, tyt. pracy: "Prototyp autonomicznego robota obsługującego ruch palet między magazynem i strefą załadunku/rozładunku".

WYRÓŻNIENIE - Agnieszka Fic, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; tyt. pracy: Prymat innowacji w zarządzaniu szkołami podstawowymi w dobie zmian systemu oświaty w Polsce.

Praca inżynierska:

1.    Adam Nitczyński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie; tyt pracy Projekt, montaż i badania układu poprawy jakości energii elektrycznej obiektu użyteczności publicznej z wykorzystaniem filtru aktywnego typu ACCuSine+

2.    Grzegorz Kocór, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, tyt. pracy: Analiza pracy maszyn wyciągowych zasilanych z przekształtnika".

3.    Roman Fiołka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, tyt. pracy - Projekt stanowiska do automatyzacji spawania rur".

WYRÓŻNIENIE: Jonasz Matuszczyk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu; tyt. pracy - "Projekt koncepcji nowej biblioteki naukowej z systemem ASRS wraz z nowym kampusem PWSZ w Raciborzu".

d.e.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ARP

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM