Przejdź na stronę główną Interia.pl

„Trzy pytania do…” W. Jasiński, prezes PKN Orlen: Polska potrzebuje nowych źródeł konkurencyjności

- W obliczu wyczerpującej się przewagi naszej gospodarki, opartej dotychczas przede wszystkim o niskie koszty pracy, nieuchronnie nadchodzi czas poszukiwania nowych źródeł konkurencyjności – mówi w rozmowie z Interią Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen. - Istotne jest także, abyśmy jako kraj, posiadali spójną, długofalową wizję rozwoju i strategię, która pozwoli nam na minimalizowanie nieprzewidzianych ryzyk zewnętrznych – dodaje.

Co będzie Pana zdaniem motorem napędowym polskiej gospodarki w najbliższych latach?

Reklama

Dzisiaj zasadniczymi czynnikami decydującymi o tempie rozwoju gospodarczego Polski pozostają inwestycje i produktywność, a właściwie sposób w jaki pierwszy z nich będzie oddziaływał na drugi. Jest to istotne tym bardziej, że w obliczu wyczerpującej się przewagi naszej gospodarki, opartej dotychczas przede wszystkim o niskie koszty pracy, nieuchronnie nadchodzi czas poszukiwania nowych źródeł konkurencyjności. I tutaj oczywiście nie sposób nie powiedzieć o innowacyjności. W naszym przekonaniu potencjał polskich przedsiębiorców, położenie naszego kraju, infrastruktura, i to nie tylko ta "twarda" jak drogi, czy szybkie łącza internetowe, ale też społeczna, wszystko to sprawia, że Polska ma szansę stać się ważnym ośrodkiem innowacji. Jeśli do tego uda się zrealizować ambitne założenia rządowe, dotyczące świadomej polityki gospodarczej, ukierunkowanej na zrównoważony rozwój polskiego biznesu, to nie mam wątpliwości, że rodzimy przemysł lotniczy, zbrojeniowy, ale też szczególnie bliski nam chemiczny czy energetyczny, stanie się znakiem rozpoznawczym Polski na globalnym rynku. Z perspektywy PKN Orlen, właśnie przemyślane inwestycje w nowoczesną energetykę, przekładające się na obniżenie kosztów pozyskania energii i poprawienie produktywności polskiej gospodarki, mogą by przykładem tego, gdzie powinniśmy szukać przewag konkurencyjnych.

Jakie zmiany w otoczeniu gospodarki są potrzebne, by dodatkowo zdynamizować polskie firmy, przedsiębiorców, by poprawić jakość prowadzenia biznesu?

W ubiegłym roku Polska znalazła się na 25. miejsce w rankingu Banku Światowego Doing Business, na 189 badanych krajów. To dobry znak pokazujący, że w tak podstawowych kryteriach jak procedury zakładania firm, przejrzystość regulacji podatkowych czy uzyskiwania pozwoleń wciąż notujemy postęp. Jednak aby przejść do kolejnego etapu tworzenia gospodarki innowacyjnej, w której znaczący fragment łańcucha wartości - od pomysłu, do produktu - pozostaje na miejscu, potrzebujemy nowych dodatkowych działań również ze strony państwa. W niedawno opublikowanym przez PKN Orlen raporcie dotyczącym innowacyjności "Gra o innowacje", wskazujemy, że Państwo powinno wytypować konkretne, priorytetowe obszary, w których wspierane byłyby innowacje i skupić się nie na konkretnych technologiach, ale bardziej potrzebach jakie te sektory generują.

Warto byłoby również stworzyć instytucję państwową, która byłaby w stanie wspierać wiele małych projektów o większym poziomie ryzyka, ale też wyższym potencjale innowacyjnym. Warto zauważyć, że podobne instytucje funkcjonują z powodzeniem choćby w Stanach Zjednoczonych czy Finlandii, jednych z najwyżej rozwiniętych krajów świata, o jakże różnym podejściu do zaangażowania instytucji państwowych w gospodarkę.

Jakie są największe ryzyka stojące przed polską gospodarką, które mogą spowolnić rozwój gospodarczy?

Dzisiaj, po historycznej decyzji Brytyjczyków, którzy zdecydowali się na wyjście ich kraju z Unii Europejskiej, ważą się losy co do przyszłości i formatu w jakim funkcjonować będzie Unia w kolejnych latach czy dekadach. A to, podobnie zresztą jak napięcia geopolityczne w naszym regionie, w znacznym stopniu oddziałuje na naszą gospodarkę. Dlatego tym bardziej istotne jest byśmy jako kraj posiadali spójną, długofalową wizję rozwoju i strategię, która pozwoli nam na minimalizowanie nieprzewidzianych ryzyk zewnętrznych. Wiele przykładów na świecie pokazuje, że przestawienie gospodarki na innowacyjne tory, jest doskonałym środkiem do zagwarantowania stabilnego i zrównoważonego rozwoju.

Rozmawiał Paweł Czuryło

Dowiedz się więcej na temat: PKN Orlen S.A. | innowacje | konkurencyjność | gospodarka

Reklama

Najlepsze tematy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM