Przejdź na stronę główną Interia.pl

Program 500 plus poprawia perspektywy rozwoju małych i średnich firm

Ponad połowa średnich przedsiębiorstw oraz cztery na dziesięć małych firm spodziewają się lepszej koniunktury na produkty i usługi w ciągu dwóch lat. Większość zamierza już teraz inwestować. Poprawa ich kondycji w sporej części to efekt zwiększonych możliwości konsumpcyjnych rodzin, które otrzymują świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus).

Liczba szefów małych firm, którzy spodziewają się dobrego popytu na swoje usługi i towary podwoiła się w ciągu dwóch lat. Lepiej pozycję na rynku oceniają co prawda menagerowie przedsiębiorstw średnich, ale i tak ponad połowa tych, gdzie obroty nie przekraczają 3,6 mln zł zamierza inwestować.

Reklama

Tak wynika z badania "Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych", jaki przeprowadzono na podstawie rozmów z ponad 1200 przedsiębiorcami MSP firma Centrum Badań Marketingowych INDICATOR we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich. Z ankiety wynika, że zamierza inwestować 53 proc. małych i 69 proc. średnich firm. W badaniu zastosowano podział na małe i średnie ze względu na obrót: średnie - roczne obroty w przedziale 3,6 mln - 30 mln zł oraz małe - do 3,6 mln zł.

- Wciąż co prawda istnieją różnice oceny kondycji i koniunktury pomiędzy branżami, ale widoczna jest wyraźna poprawa nastrojów i wyników finansowych w tych działach gospodarki, które skorzystały na zwiększeniu możliwości konsumpcyjnych Polaków - zwrócił uwagę prof. Jan Garlicki, dyrektor generalny CBM INDICATOR, autor badań.

Także w opublikowanym wcześniej "Raporcie z badania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Skaner MSP" wrocławskiej firmy Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B  wynika, że choć przedsiębiorcy ostrożnie podsumowali wyniki za I kwartał, to jednak prawie 40 proc. spodziewało się poprawy w kolejnych miesiącach. Także z tamtej ankiety wynikało, że firmy z MSP zamierzają inwestować.

Niedawno Główny Urząd Statystyczny podał, iż w zeszłym roku zwiększyła się pula pieniędzy jaką Polacy mieli do swojej dyspozycji. Wpływ na to miało świadczenie 500 plus. Przeciętnie zwiększyło dochody rodzin o prawie 17 proc. Najpoważniej wpłynęło na finanse rodzin z trójką i więcej dzieci - zwiększyło domowy budżet o prawie jedną czwartą. Poprawa sytuacji materialnej klientów spowodowała, że rodziny zwiększyły wydatki. Z raportu GUS ("Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych") wynika, że w rodzinach z dziećmi na utrzymaniu w zeszłym roku przede wszystkim wzrosły wydatki na odzież i obuwie (11,1 proc.), restauracje i hotele - (9,6 proc.), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego - ( 9,5 proc.), zdrowie, rekreację i kulturę oraz transport - (7 proc.).

Jan Garlicki przypomniał, iż rodziny otrzymały już ponad 27 mld zł w ramach programu Rodzina 500 plus. - Taka kwota jest znacząca i dla indywidualnych osób i dla biznesu, z usług którego klienci korzystają - tłumaczy.

Z badania CBM INDICATOR wynika, że co czwarta średnia i co ósma mała firma skorzystała już z pieniędzy Unii Europejskiej w finansowaniu swojej działalności. Przeważająca większość firm, które posiłkowały się zasileniem finansowym ze Wspólnoty przy realizacji przedsięwzięcia - odpowiednio 85 proc. średnich oraz 75 proc. mikro i małych - przyznała, iż bez tego wsparcia projekt nie zostałby zrealizowany lub zrealizowany w mniejszym zakresie. Ponad połowa pieniądze unijne przeznaczyła na inwestycje, chociaż co trzecia wykorzystała też przy działalności bieżącej.

Wielu menagerów powiedziało, iż przydałaby im się dodatkowa, dedykowana informacja o funduszach UE. Większość z tych, którzy jeszcze nie skorzystali z pieniędzy unijnych uzasadniła to brakiem takiej potrzeby lub zniechęceniem barierami: zawężenie profilu tematycznego nowych programów, biurokracja i skomplikowane procedury oraz czasochłonność obsługi dotacji w firmie.

A. Fandrejewska

Dowiedz się więcej na temat: MSP | program 500 + | Program 'Rodzina 500 Plus' | inwestycje | firmy

Reklama

Najlepsze tematy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM