Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Reklama

Ministerstwo Rozwoju chce pomóc przedsiębiorcom

Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju zaprezentował ponad 100 usprawnień dla firm w ramach tzw. pierwszego pakietu przedsiębiorczego. To głównie ułatwienia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Propozycja Ministerstwa Rozwoju wymaga zmiany wielu aktów prawnych. Celem reformy jest natomiast usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw i urzędów w Polsce. Jest to także realizacja założeń przedstawionych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

- Pracujemy nad tym, aby prezentowany pakiet był pierwszym krokiem dla wzmacnianie polskiego biznesu, uwolnienia przedsiębiorczości od niepotrzebnej biurokracji, aby mały i średni biznes energię wykorzystywał na rozwój, a nie tracił ją w urzędach - mówi podczas konferencji prasowej wicepremier Morawiecki.

Współpraca wielu ministerstw

- Przygotowaliśmy ponad sto drobnych zmian dla przedsiębiorców w Polsce. Niektóre kwestie, które nie weszły do pierwszego pakietu ułatwień dla biznesu będą poddawane dalszej obróbce. Kolejny tego typu pakiet zaprezentujemy najprawdopodobniej na jesieni - konstatuje minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Reklama

Pakiet ułatwień, który ma na celu poprawę funkcjonowania prawnego przedsiębiorstw, to de facto praca międzyresortowa. W proces zaangażowani byli ministrowie Mariusz Błaszczak (minister spraw wewnętrznych i administracji), Zbigniew Ziobro (minister sprawiedliwości), Elżbieta Rafalska (minister rodziny, pracy i polityki społecznej), a także prezes ZUS (w zakresie m.in. przepisów prawa pracy).

- Udaje się kruszyć resortowe mury. Nie mamy w Polsce dwóch różnych bloków skierowanych przeciwko sobie: Przedsiębiorcy i administracja nie są dla siebie wrogami. Jesteśmy jedną drużyną i powinniśmy grać do jednej bramki - powiedział Morawiecki nawiązując do zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej we Francji.

Znikną prozaiczne problemy polskich firm

- Niewidzialną rękę rynku chcemy wesprzeć widzialną rękę państwa, czyli konkretnymi działaniami nakierowanymi na usuwanie barier i ograniczeń dla przedsiębiorców - dodaje Morawiecki.

Nad jakimi ograniczeniami pochyliło się ministerstwo w pierwszym pakiecie? Najważniejszym postulatem jest stworzenie przyjaznych relacji między państwem a obywatelami. Głównym problemem jest rozpoznawanie spraw administracyjnych, które trwają zdecydowanie zbyt długo, a spora część decyzji administracyjnych w ogóle nie jest rozstrzygana, a jedynie przekazywana do ponownego rozpatrzenia.

- Zaangażowaliśmy ludzi nie tylko z administracji, ale także praktyków i świat nauki, aby usprawnić procesy administracyjne. Staramy się uprościć procedury administracyjne. Mamy propozycje rozwiązań, w tym nowe zasady ogólne w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, wprowadzenie możliwości mediacji w administracji, milczące załatwienie sprawy - tłumaczy zmiany w administracji wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj.

Oprócz tego ministerstwo zapowiada mniej uciążliwe kontrole i lepszą ochronę przedsiębiorców przed zmianami interpretacji prawa.

- Chcemy, aby organy kontroli nie skupiały się na kontrolach małych firm (tzw. łatwe kontrole), ale koncentrowały swoje siły tam, gdzie naruszanie prawa jest faktyczne bądź częste - dodaje Haładyj.

Warto wspomnieć także o propozycji załagodzenia przepisów prawa pracy dla małych przedsiębiorców, zmiany w zakresie odzyskiwania długów, czyli tzw. pakiet dla wierzycieli (zmiany w działaniu BIG, usprawnienie procesów cywilnych, skuteczniejsze zabezpieczenie roszczeń), reformę Głównego Urzędu Miar, czy zapowiedź utworzenia nowego typu spółki kapitałowej, łączącej zalety spółki z o.o. i spółki akcyjnej.

Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Ministerstwo Rozwoju uznało, że wymagania stawiane przed firmami nie zawsze są zasadne. Często są one po prostu uciążliwe, często - krępują rozwój polskiej przedsiębiorczości. Propozycja zmian w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zawiera w sobie m.in. skrócenie czasu przechowywania przez pracodawców dokumentacji pracowniczej (dla dokumentacji kadrowo-płacowej jest to okres 50 lat), a także w zakresie prawa finansowego, prawa gospodarczego i handlowego czy ochrony środowiska.

- Jest wiele trudnych spraw do rozwiązania. Jednym z najważniejszych problemów jest zaś ściągalność podatków. Szara strefa w Polsce to ok. 24 proc. PKB. W kolejnym pakiecie usprawnień, po konsultacji z Ministerstwem Finansów, będziemy mogli zaproponować więcej rozwiązań podatkowych - mówi Morawiecki.

Bartosz Bednarz

Najlepsze tematy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM