Przejdź na stronę główną Interia.pl
Reklama

KGHM szuka przywódców w młodym pokoleniu

Zakończyła się pierwsza edycja Szkoły Przywództwa KGHM, której założeniem było wyłonienie młodych liderów. Zakwalifikowano do niej 31 osób spośród 150 kandydatów. To studenci i absolwenci między 21. a 25. rokiem życia różnych specjalności - ekonomiści, prawnicy, lekarze, górnicy. Wyłoniono trójkę zwycięzców, którzy otrzymają bony edukacyjne i propozycje stażu w firmie.

- W czasach zmian i turbulencji rynkowych kluczową kompetencją jest prawdziwe przywództwo. Sięgnęliśmy po ludzi, którzy pracują społecznie, studiują z pasją i posiadają szereg kompetencji istotnych we współczesnym świecie - mówi Magdalena Wróbel, dyrektor naczelna ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Warunkiem zakwalifikowania do projektu było zaangażowanie w działalność społeczną. Kursanci, których wybrano do pierwszej edycji szkoły przywództwa, pracują w organizacjach pozarządowych, w organizacjach studenckich, prowadzą działalność non profit, kierując się pasją czy swoimi wartościami i przekonaniami.

Reklama

Trzy sesje, osiem dni szkoleniowych, dziewięć bloków zajęciowych, 14 wykładowców, prelegentów i animatorów, 36 godzin wykładów i warsztatów, 1246 wypełnionych ankiet ewaluacyjnych oraz 10 855 kilometrów przejechanych przez uczestników dojeżdżających na zajęcia z całej Polski - to bilans pierwszej edycji zajęć.

Łączna pula nagród wyniosła 20 tys. zł. Wyłoniono trzech laureatów oraz sześcioro wyróżnionych. Zwycięzcą został Michał Orlik, student Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, od dwunastu lat należący do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, obecnie szef biura Głównej Kwatery Harcerzy ZHR oraz członek kadry kształcącego przyszłych drużynowych kursu "Pajęczarnia". W nagrodę otrzymał bon edukacyjny o wartości ośmiu tysięcy złotych.

Kolejne dwa miejsca na podium zajęli absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i pracownik Przedsiębiorstwa Budowy Szybów Mirosław Cholewa oraz student piątego roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Tomasz Modrzejewski. Obaj otrzymali bony o wartości odpowiednio czterech i dwóch tysięcy złotych.

Z kolei w gronie wyróżnionych znaleźli się Adam Białecki, Jeremiasz Acedoński, Michał Kuliński, Piotr Mikusek, Karolina Podlasiak i Robert Zalikhov. Każda z tych osób nagrodzona została bonem o wartości jednego tysiąca złotych.

- Nagrodzeni mogą dysponować bonami wedle uznania: przeznaczyć je na kolejne studia, także podyplomowe, na kursy, szkolenia, ale też na międzynarodowe wyjazdy naukowe, np. konferencje - wylicza Radosław Żydok, dyrektor departamentu analiz regulacyjnych i strategicznych.

Uczestnicy kursu podkreślali, że udział w szkoleniu dał im możliwość skorzystania z doświadczenia ludzi bezpośrednio związanymi ze światem biznesu, nawiązania ciekawych kontaktów i przeanalizowania prawdziwych przypadków biznesowych, które miały miejsce na rynku.

- Szkoła Przywództwa KGHM to profesjonalne przedsięwzięcie, podczas którego mieliśmy okazję spotkać wiele wartościowych osób wykazujących się fachowym przygotowaniem. To projekt dla młodych ludzi, którzy  chcą coś w życiu osiągnąć, mają pasje, zainteresowania i chcą działać dla dobra kraju - mówi Michał Orlik, zwycięzca I edycji kursu. - Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu zobaczyłem zarówno swoje mocne, jak i słabe strony. Przekonałem się, jak to jest pracować w zespole, gdzie wiele osób ma coś do powiedzenia. Nauczyło mnie to m.in. kompromisu - dodał.

Zdaniem Radosława Żydoka, młodzi wyróżniają się dużą otwartością. Wychowali się w wolnej Polsce, sporo podróżują, często studiują z dala od rodzinnego miasta. - Nie ma w nich strachu, nie boją się odpowiedzialności - zwraca uwagę Żydok. Dodaje, że ludzie ci nadają się do dużych projektów.

W ramach cyklu zajęć edukacyjnych zorganizowanych przez KGHM odbywały się wykłady, warsztaty i szkolenia dotyczące polityki, gospodarki, komunikacji i wystąpień publicznych, mechanizmów finansowych przedsiębiorstw, analizy i formułowania wniosków, zarządzania projektami i organizacji pracy, a także zarządzania strategicznego oraz przywództwa. Zajęcia prowadzili top menadżerowie pracujący w miedziowej firmie, jak również eksperci z Polski i Stanów Zjednoczonych.

W gronie wykładowców znaleźli się m.in. dr Jacek Bartosiak, dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Maria Kukurba z Politechniki Warszawskiej, a także emerytowani wyżsi oficerowie Sił Zbrojnych USA - generał porucznik David Huntoon Jr. oraz wiceadmirał Lou Crenshaw, którzy obecnie zajmują się doradztwem w waszyngtońskiej firmie konsultingowej The Spectrum Group.

- Celem programu jest zbudowanie kadry przyszłości dla KGHM i polskiej gospodarki. Chcemy młodych ludzi włączać w działania naszej firmy - powiedział Żydok. Magdalena Wróbel dodaje, że czekają na nich praktyki i staże w spółce.

morb

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: KGHM Polska Miedź SA

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM