Przejdź na stronę główną Interia.pl
Reklama

Wkrótce kluczowe zmiany dla przyszłych emerytów

- Program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) służy temu, aby każda z osób pracujących, a jest on dedykowany ponad jedenastu milionom płacących składki na ubezpieczenia społeczne, mogła w sposób tani i efektywny budować swoje oszczędności długoterminowe, korzystając jednocześnie z zachęt ze strony państwa – mówi Interii Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

PPK to jedna z kluczowych inicjatyw tzw. planu Morawieckiego. Ma on zapewnić wzrost oszczędności, budowę lokalnego kapitału, aktywów finansowych gospodarstw domowych, co zwiększy jednocześnie bezpieczeństwo Polaków na emeryturze.

- System jest przyjazny dla Polaków, bo dzięki zaangażowaniu pracodawców utworzenie takiego planu nie wymaga praktycznie żadnej aktywności po ich stronie. Pracownik w danej firmie będzie automatycznie zapisany. Plan jest prywatny i dobrowolny. Pracownik może podjąć decyzje o rezygnacji z udziału w tym planie i będzie mieć pewność, że to są jego oszczędności. W każdej chwili mogą być one wypłacone, chociaż trzeba będzie wtedy zwrócić pobrane ulgi podatkowe - podkreśla Borys.

Reklama

- Dodatkowo te zachęty w postaci opłaty powitalnej w wysokości 240 zł rocznie, dodatkowe udział pracodawcy powodują, że relatywnie nieduża kwota odkładana przez pracownika w okresie wielu lat pozwoli na uzbieranie znaczącego kapitału - tłumaczy i dodaje, że planowane jest wprowadzenie także takich elementów elastyczności programu jak możliwość przeznaczenia środków np. na cele mieszkaniowe. - W przypadku problemów zdrowotnych będzie można skorzystać z 25 proc. tych pieniędzy. Staraliśmy się uczynić system maksymalnie przyjazny zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców - mówi Interii Borys.

- Pamiętajmy, że PPK to nie jest system ani konkurencyjny, ani zastępujący system publiczny, czyli emerytur z ZUS. Będzie on w dalszym ciągu podstawowy, gwarancją wypłaty emerytur. PPK to system prywatny, dobrowolny, który jest uzupełniającym do tego publicznego. Oszczędzając 40 lat w takim wehikule można zgromadzić prawie drugą emeryturę, oczywiście przy maksymalnej składce, ok. 8 proc. rocznie. Oszczędzając przez 25 lat minimalną składkę również będzie to znacząca kwota, ok. 100 tys. zł, która później może stanowić dodatkowy bufor w okresie emerytalnym - wylicza Borys.

Celem nadrzędnym Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jest wzmocnienie polskiej przedsiębiorczości. Potrzebuje ona lokalnej bazy finansowania. Jest nią dobry, silny sektor bankowy, ale także - relatywnie słabszy rynek kapitałowy, czyli np. rynek obligacji korporacyjnych, rynek akcji, na których brakuje w tej chwili długoterminowych inwestorów.

- Również z tej perspektywy system PPK jest realną szansą na zbudowanie w Warszawie silnego, regionalnego centrum finansowego, poszerzenie bazy lokalnych inwestorów. To także korzyść dla pracodawców, bo te pieniądze w ten sposób mogą wrócić do nich dzięki łatwiejszemu dostępowi do finansowania ich potrzeb inwestycyjnych. Rolą PFR będzie stworzenie infrastruktury dla tego systemu. Będziemy operatorem portalu, na którym pracodawcy i pracownicy uzyskają wszelkiego rodzaju informacje na temat programu - dodaje.

- System PPK zgodnie z zaprezentowanym projektem, który będzie przedmiotem pracy Rady Ministrów ma być otwarty na różnego typu produkty i instytucje działające na rynku. PFR również utworzy jeden z takich funduszy po to, żeby zapewnić absolutne bezpieczeństwo. Wzorujemy się tutaj na podobnych instytucjach w Wielkiej Brytanii. Naszą rolą będzie zapewnienie tego, żeby ten system w sposób bezpieczny, możliwie tani i przyjazny dla pracodawców został utworzony - konstatuje Borys.

Rozmawiał Bartosz Bednarz

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: składki emerytalne | plan Morawieckiego | PPK | PFR

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM