Przejdź na stronę główną Interia.pl
Reklama

Banki przygotowują się do unijnej dyrektywy płatniczej

Polskie banki przygotowują się do nowych regulacji jakie niesie unijna dyrektywa PSD2 i jej szczegółowe techniczne wytyczne (RTS-y). Dają one dużo szerszy dostęp do rynku płatności podmiotom zewnętrznym. - PSD2 w radykalny sposób zmieni krajobraz systemu płatności w Europie. Rozpoczyna się era otwartej bankowości i jako sektor przygotowujemy do wdrożenia tej dyrektywy - mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Prowadzący rachunki klientów czyli głównie banki, ale również SKOK-i muszą ten dostęp ułatwić. Głównym łącznikiem ma być specjalny interfejs (tzw. API) przez który podmioty trzecie (Third Party Providers - TPP) będą mogły świadczyć usługi. Jeśli takiego łącznika by nie było lub nie działałby prawidłowo podmioty trzecie będą miały prawo do bezpośredniego dostępu do rachunku, co jest znacznie gorszym rozwiązaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa. O ryzykach i chaosie prawnym związanym z samym wprowadzaniem unijnych regulacji pisaliśmy m.in. w artykule http://www.polska2041.pl/finanse/news-jak-beda-realizowane-platnosci-na-nowych-zasadach,nId,2508978

Reklama

W Polsce prace nad wypracowaniem standardu Polish API koordynuje Związek Banków Polskich. Projekt stworzenia takiego standardu popiera Komisja Nadzoru Finansowego, która oczekuje jak najszybszego wdrożenia API (choć formalnie banki mają na to 18 miesięcy od momentu przyjęcia RTS-ów, a te z kolei mają być przyjęte w marcu). Prace są zaawansowane.

Ruszyły właśnie konsultacje publiczne projektu standardu interfejsu Polish API. Potrwają około 2 tygodni i potem przez kolejne tygodnie będą analizowane zgłoszone uwagi.

Na razie standard Polish API opera się na modelu przekierowania czyli (tak jak pay-by-link), ale jeśli RTS-y zostaną ostatecznie przyjęte (co się rozstrzygnie w marcu), to nie pozwalają one na to by była to jedyna możliwa droga, trzeba będzie zaoferować inne metody. Dlatego teraz został zaprezentowany standard podstawowy, ale po oficjalnej publikacji RTS-ów zostaną dodane inne metody np. z wykorzystaniem kodów jednorazowych. Przewiduje się, że na przełomie III i IV kwartału banki i firmy będą mogły już korzystać z API. Natomiast implementacja tego standardu leży po stronie poszczególnych banków i podlegać będzie ocenie KNF.

Polish API będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym podmiotom nieodpłatnie i będzie mógł być wdrożony w całości lub w wybranej części. Oferowana będzie również płatna wersja premium. W pracach i konsultacjach biorą udział zarówno banki jak i inne podmioty rynku płatniczego.

Monika Krześniak-Sajewicz

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: bank | unijna dyrektywa | PSD2 | RTS-y

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM