Przejdź na stronę główną Interia.pl
Reklama

Ankieta Interii: zyski banków wzrosły w 2016 o ponad 5 proc.

Ubiegłoroczne wyniki sektora bankowego wbrew czarnym scenariuszom były całkiem dobre. Z ankiety Interii, na którą odpowiedziało 19 banków wynika, że łącznie zarobiły one netto 13,2 mld zł (wzrost r./r. o 5,1 proc.), przy czym w przypadku większość instytucji, w zestawieniu uwzględnione są dane skonsolidowane.

Trzeba jednak zaznaczyć, że zyski zostały podreperowane przez jednorazowe przychody z transakcji sprzedaży udziałów w Visa Europe, co w skali sektora było jednorazowym zastrzykiem na kwotę ponad 2 mld zł. Z drugiej strony był to pierwszy rok, w którym banki płaciły podatek od aktywów, co z kolei obniżyło wyniki finansowe.

W grupie banków, które znalazły się w naszym zestawieniu, 17 z nich zanotowało zysk, a dwa stratę. Getin Noble, który na poziomie skonsolidowanym miał 39 mln zł straty netto (na poziomie jednostkowym miał 109 mln zł zysku), podkreśla w komentarzu do wyników, że ubiegłoroczne rezultaty finansowe są zgodne z prognozowanymi w "Planie trwałej poprawy rentowności". Drugim bankiem, który zakończył rok na minusie jest BOŚ, z 60 mln zł straty, co tłumaczy głównie porządkowaniem starego portfela kredytów udzielonych na farmy wiatrowe. Ponad połowa banków poprawiła swoje rezultaty finansowe w stosunku do poprzedniego roku.

Reklama

Największym zyskiem pochwalił się tradycyjnie PKO BP, który zarobił w 2016 roku 2,87 mld zł, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Na drugiej pozycji jest Pekao, który miał blisko 2,28 mld zł czystego zysku, z lekkim 1 procentowym spadkiem wobec poprzedniego roku, a tuż zanim BZ WBK, który zarobił 2,17 mld zł, o 7 proc. mniej niż rok wcześniej. Tradycyjnie solidne wyniki pokazał też ING Bank Śląski, który zarobił 1,26 mld zł i tym samym poprawił zysk netto o 11 proc.

Niewiele mniej, bo 1,22 mld zł zarobił mBank - co oznacza - spadek o 6 proc., ale porównując zmianę wyniku netto wobec poprzedniego roku, warto pamiętać, że na zysk za 2015 rok pozytywnie wpłynęła transakcja sprzedaży spółki BRE sprzedaż spółki BRE Ubezpieczenia TUiR i podpisanie umów dystrybucyjnych z Grupą oraz sprzedaż akcji PZU.

Na bieżące rezultaty banków wpływają procesy konsolidacji i transakcji połączeniowych.

Na ubiegłoroczne wyniki Aliora wpływ miały zdarzenia związane z wcześniejszym przejęciem części Banku BPH. Alior miał w 2016 roku rekordowe 618 mln zł zysku netto, co oznacza 100 proc. wzrostu w porównaniu z poprzednim rokiem.

Po wyłączeniu wszystkich istotnych zdarzeń jednorazowych czyli zarówno nowego podatku oraz przychodów związanych z nabyciem podstawowej części Banku BPH, zysku z jej działalności, a także rezerwy na restrukturyzację i kosztów integracji, wypracowany zysk netto Aliora wyniósłby 485 mln zł, co oznaczałoby wzrost o 57 proc. 

Wysoką dynamiką zysku netto wykazał się BGŻ BNP Paribas, ale wynikało to głównie z efektu niskiej bazy związanej z integracją w Grupie. W 2015 roku, szósty pod względem wielkości bank zarobił zaledwie 13 mln zł, a w 2016 roku jego zysk wyniósł 76,9 mln zł.

Bank podał, że głównymi czynnikami determinującymi porównanie wyników były przeprowadzone w latach 2015-2016 procesy połączeniowe banków BGŻ, BNP Paribas Polska oraz Sygma Bank Polska.

Koszty procesów integracji banków w 2016 roku były niższe o 12,1 proc. w porównaniu do 2015 roku i wyniosły 181 mln zł. Eliminując wpływ kosztów integracji, zysk netto grupy w 2016 roku wyniósłby 223,8 mln zł - podał bank.

Dobrą dynamikę zysków pokazał też Idea Bank, który w ubiegłym roku miał 441 mln zł zysku, co oznacza wzrost o 49 proc., choć wpływ na ten wynik miały także zdarzenia jednorazowe, przede wszystkim sprzedaż jednej ze spółek Grupy - GetBack - za łączną kwotę 825 mln zł, a wpływ na ubiegłoroczny wynik brutto wyniósł 249 mln zł. Bank odnotował też wysoki wzrost wyniku odsetkowego (o 61 proc.). W ujęciu jednostkowym Idea Banku wyniósł 177 mln zł.

Z kolei na wynik Raiffeisen Polbank (m.in. spadek aktywów) w znacznym stopniu wpłynęła transakcja sprzedaży spółki Raiffeisen-Leasing Polska (z której wynik brutto wyniósł 202,3 mln zł). Z kolei odpis wartości firmy i marki "Polbank", miał negatywny wpływ na zysk netto w wysokości 102,6 mln zł.

Największą dynamikę kredytów odnotował Alior (portfel kredytowy wzrósł o 50 proc.), ale wyłączając wpływ fuzji wzrost również był imponujący, bo o 22 proc. Wśród największych banków komercyjnych bardzo dobrą dynamiką pochwalił się znowu ING Bank Śląski, w którym kredyty ogółem wzrosły w ubiegłym roku o 13 proc. W naszym zestawienie pokazujemy oprócz wzrostu całego portfela kredytowego, zmianę w podziale na kredyty detaliczne oraz te udzielone firmom. Podobne rozbicie dotyczy depozytów.

W zestawieniu znajdują się też banki, których wyniki trzeba "czytać" nieco inaczej niż zwykłych uniwersalnych. Wyniki BGK, który jest państwowym bankiem, uwzględniają fundusze przepływowe. Dodatkowo, zgodnie z ustawa jako bank państwowy nie płaci podatku od aktywów.

Inne banki, które w pozycji podatek bankowy wykazały "0" nie zapłaciły go z innych powodów, w przypadku BOŚ wynika to z faktu, że bank jest w trakcie programu naprawczego. Podobnie jak DNB, który po restrukturyzacji i zmianie strategii też jest w programie naprawczym.

Natomiast SGB Bank jest bankiem zrzeszeniowym dla banków spółdzielczych z Grupy SGB i wyłączone z opodatkowania są aktywa banków spółdzielczych zgromadzonych w banku zrzeszającym. Drugi bank zrzeszający, dla innej grupy bankowej czyli BPS jeszcze nie podał wyników za ubiegły rok.

Wszystkie pozycje wynikowe pokazane są w kolejności według aktywów. Pod tabelami zaznaczyliśmy, które banki prezentują wyniki skonsolidowane, a które w ujęciu jednostkowym.

Monika Krześniak-Sajewicz

INTERIA.PL

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM