Przejdź na stronę główną Interia.pl
Reklama

Rząd chce wiedzieć wszystko o piecach Polaków

Ministerstwo Klimatu nie spoczywa w walce ze smogiem. Plan stworzenia Centralnej Ewidencję Emisyjności Budynków poszerzono o obowiązkowy rejestr źródła spalania. Jeśli projekt przejdzie, każdy będzie musiał zgłosić do rejestru swój piec.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma pomóc w rozwiązaniu problemu smogu. Zaproponowany w projekcie zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw zakres danych gromadzonych w CEEB jest szeroki. Obejmuje stan techniczny budynku, źródło ciepła, przeprowadzone w budynku kontrole, a także informacje o udzielonej pomocy publicznej: uldze termomodernizacyjnej, zasiłku na opał, dodatku mieszkaniowym i energetycznym, dotacjach na termomodernizację i źródła energii, w tym fotowoltaikę. Ewidencja budynków umożliwi po pierwsze dotarcie do osób ubogich energetycznie, czyli takich, których nie stać na porządne ogrzanie domu. Po drugie, dokładniej zostaną policzone publiczne pieniądze, które idą na walkę ze smogiem. Po trzecie, CEEB umożliwi namierzenie domów, gdzie piece nie spełniają standardów uchwał antysmogowych i przepisów krajowych.

Reklama

Według założeń ewidencja obejmie domy mieszkalne, magazyny, kościoły, biura, warsztaty, szpitale, hotele, szkoły, budynki gospodarstw rolnych, itp.

Piecowa lustracja

CEEB ma zawierać dane o źródłach ciepła. Dotyczy to zasilania z sieci ciepłowniczej, niewymagających pozwoleń źródeł spalania o mocy do 1 MW oraz wykorzystywanego do ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej źródła energii elektrycznej.

Przepisy o konieczności zarejestrowania pieców dodano po konsultacjach. Przewidują, że właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie składał do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Tam, gdzie przed wejściem w życie ustawy takie źródła już istniały i były używane właściciele lub zarządcy będą musieli złożyć deklarację najpóźniej do 31 marca 2021 r.

Szczegóły deklaracji określi rozporządzenie. W uzasadnieniu podano, że obowiązek ma dotyczyć wszelkich źródeł, jak: kocioł gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, podgrzewacz gazowy pojemnościowy, grzejnik gazowy, kominek gazowy, nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe, kocioł na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący (koza, angielka) na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet), kominek na paliwo stałe, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, kocioł olejowy, piec olejowy, pompa ciepła powietrzna, pompa ciepła gruntowa, pompa ciepła wodna, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne, sieć ciepłownicza.

Co ma grozić za brak zgłoszenia w terminie? Kto na tym zarobi? Kto będzie miał wgląd w dane znajdujące się w bazie? Czy to nowa szansa dla dotacji z programów Czyste Powietrze i Stop Smog? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl

 
Dowiedz się więcej na temat: smog | CO2

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM