Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Rośnie recykling miedzi w KGHM

KGHM zamierza zwiększać produkcję miedzi ze złomu. Pomocny w realizacji tego założenia będzie wybudowany w zeszłym roku piec WTR w Hucie Miedzi Legnica, wykorzystywany do przetopu miedzi z recyklingu. Takie działania wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego, przekładają się też mniejsze zużycie energii i niższą emisję CO2.

Podlegająca w 100 proc. recyklingowi miedź może być wykorzystywana ponownie bez utraty swoich właściwości. Nic dziwnego, że blisko 50 proc. miedzi wyprodukowanej w Unii Europejskiej pochodzi z recyklingu. Szacuje się, że dwie trzecie z 550 milionów ton miedzi produkowanej od 1900 r. nadal znajduje zastosowanie w produkcji.

Podczas recyklingu miedzi zużycie energii jest nawet o 85 proc. mniejsze niż podczas pierwotnej produkcji, niższa jest w związku z tym emisja CO2. Innym istotnym aspektem jest ekonomia. Recykling miedzi jest zdecydowanie tańszy niż jej wydobycie. Pozwala też oszczędzać zasoby metalu.  

Reklama

Znaczenie recyklingu rośnie również w grupie KGHM. Głównymi produktami koncernu są koncentraty, katody i walcówka miedzi. Powstają one w wyniku przetwarzania rud miedzi lub w wyniku recyklingu złomów miedzi.

W ramach grupy funkcjonuje spółka KGHM Metraco. To firma handlowa, która dostarcza KGHM Polska Miedź określone surowce i produkty niezbędne do produkcji. KGHM Metraco jest obecnie największym odbiorcą złomu miedzi w kraju. Złom po ocenie i sprasowaniu jest dostarczany jako materiał wsadowy do pieców hutniczych KGHM.

Produkcja miedzi elektrolitycznej z zakupionych materiałów miedzionośnych (koncentraty, złomy miedzi, miedź blister) w 2019 roku wyniosła w KGHM Polska Miedź 147,3 tys. ton, co stanowiło 26 proc. produkcji miedzi elektrolitycznej ogółem. W większości produkcja ta pochodziła ze złomów miedzi (90,4 tys. ton miedzi - 16 proc. produkcji miedzi elektrolitycznej ogółem).

Udział ten będzie jednak rósł. Strategia KGHM Polska Miedź na lata 2019-2023 zakłada wzrost produkcji hutniczej z wsadów obcych, w których istotną część stanowią złomy miedzi, do 35 proc. w 2030 roku. Spółka podejmuje już kolejne kroki, które mają prowadzić do tego celu. Jednym z nich jest budowa w Hucie Miedzi Legnica pieca WTR (wychylno-topielno-rafinacyjnego) do przetopu miedzi z recyklingu.

Instalacja ma objętość 300 ton. Oddana została do użytku w połowie zeszłego roku, budowa trwała 15 miesięcy. Wartość inwestycji wyniosła około 250 mln zł. Piec spełnia wyśrubowane standardy ochrony środowiska. Jest wyposażony w instalację do oczyszczania gazów procesowych. Dzięki niemu wzrośnie wykorzystanie miedzi z recyklingu.

KGHM argumentuje, że dzięki takim inwestycjom ma szansę odpowiedzieć na wyzwania związane z zaostrzonymi normami środowiskowymi. - Oparcie produkcji miedzi w dużej mierze na złomie jest przykładem Gospodarki Obiegu Zamkniętego, która jest nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju spółki - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński.

- To największa inwestycja w historii Huty Miedzi Legnica, nie tylko pod względem poniesionych nakładów, ale przede wszystkim ze względu na ogromny skok technologiczny tego oddziału. Przekształci się on w hutę hybrydową mającą perspektywę rozwoju na kolejne lata. To krok w kierunku pozyskiwania surowca z recyklingu - mówił prezes.

wj

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: KGHM Polska Miedź SA | miedź

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM