Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Polenergia stawia wiatraki na Pomorzu

Polenergia rozpoczyna budowę farmy wiatrowej Szymankowo o mocy 38 MW. Będzie to pierwszy projekt spółki niewymagający jakiegokolwiek wsparcia. Inwestycja powstanie w województwie pomorskim. Farma będzie się składać z 11 turbin. Pierwszy prąd popłynie do odbiorców w 2021 roku.

Dostawcą turbin i serwisantem technicznym będzie Siemens Gamesa Renewable Energy. Z kolei prace budowlane wykona Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego wchodzące w skład grupy Erbud. Po uruchomieniu projektu Szymankowo łączna moc lądowych farm wiatrowych Polenergii wzrośnie o 15 proc. do 287 MW.

Rocznie farma będzie produkować blisko 120 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 60 tysięcy gospodarstw domowych. Jak podaje Polenergia, dzięki inwestycji możliwe będzie uniknięcie emisji nawet 104 tys. ton dwutlenku węgla i 98 ton dwutlenku siarki.

Reklama

Farma Wiatrowa Szymankowo będzie pierwszą w Polsce tak dużą inwestycją w odnawialne źródła energii, której realizacja nie jest uzależniona od uzyskania wsparcia ani w ramach systemu aukcyjnego, ani w formie długoterminowych umów na odbiór energii elektrycznej. Wynika to z przekonania spółki i jej głównych akcjonariuszy co do dobrych perspektyw rozwoju polskiego rynku energii oraz spadających kosztów wytwarzania energii w lądowych farmach wiatrowych.

Dotychczas budowane w Polsce farmy wiatrowe korzystały z systemu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów lub zabezpieczenia ceny sprzedaży energii elektrycznej w ramach kontraktu różnicowego w systemie aukcyjnym.

Na realizację inwestycji spółka pozyskała finansowanie w wysokości 107 mln zł. W skład konsorcjum banków kredytujących weszły: EBOiR, mBank oraz ING Bank Śląski. Okres bankowego finansowania przewidziany jest do 2037 roku. Finansowanie zostało udzielone na zasadzie project finance. Zaletą tej formuły jest dywersyfikacja ryzyka pomiędzy wszystkich uczestników projektu.

Szymankowo to kolejny projekt Polenergii, który uzyskał finansowanie na zasadzie project finance w odstępie kilku tygodni - w październiku spółka informowała o realizacji portfela farm fotowoltaicznych o mocy 8 MW w Sulechowie opierającego się na aukcyjnym systemie wsparcia.

Grupa Polenergia zamierza zrealizować pozostałe projekty lądowych farm wiatrowych (o łącznej mocy 160 MW) w formule pozwalającej na maksymalizację zwrotu z zainwestowanego kapitału. Ich udział w tegorocznej aukcji jest jednym z rozważanych scenariuszy, choć brane są pod uwagę również i inne możliwości finansowania tych inwestycji. Firma nie wyklucza także udziału projektu Szymankowo w planowanej tegorocznej aukcji, jeżeli pozwoli to na maksymalizację rentowności projektu.

morb

INTERIA.PL

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM