Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Reklama

Od Nowego Roku Gaz-System dalej operatorem na Jamale

Prezes URE skorzystał z uprawnień, jaki dała mu nowelizacja Prawa energetycznego z lipca 2019 r., i w formie decyzji ustalił treść nowej umowy, w której właściciel polskiego odcinka gazociągu jamalskiego - EuRoPol Gaz - powierza od 1 stycznia 2020 r. operowanie nim Gaz-Systemowi.

Umowa - której treści nie ujawniono - będzie obowiązywać do 31 grudnia 2022 r. Dotychczasowa umowa z 2010 r. między Gaz-Systemem, a EuRoPol Gazem wygasa z końcem 2019 r.

Lipcowa nowelizacja Prawa energetycznego daje Prezesowi URE prawo narzucenia umowy operatorskiej, jeżeli na 90 dni przed upływem terminu obecnej umowy strony nie zawarły kolejnej. Jak wiadomo, tak się nie stało. W EuRoPol Gazie decyzje muszą zapadać jednomyślnie, a 48 proc. udziałów w tej spółce ma bezpośrednio Gazprom. Rosyjski koncern i władze Rosji niejednokrotnie sygnalizowały, że nie odpowiada im stan, w którym operatorem na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa jest niezależny podmiot. Pojawiały się m.in. pogłoski o listach, w którym rosyjski rząd miał wręcz grozić różnorakimi konsekwencjami, jeśli operatorstwo na gazociągu nie wróci pod częściową kontrolę Gazpromu.

Reklama

Nowe przepisy z lipca przewidują m.in., że nowa umowa ma zawierać wynagrodzenie należne właścicielowi za korzystanie przez OSP z jego majątku, oraz wynagrodzenie dla OSP za wykonywanie obowiązków operatora.

Wynagrodzenie dla właściciela jest określone jako część przychodów z usług przesyłowych, świadczonych przez operatora, pomniejszona o pewne koszty, nieuwzględnione w wynagrodzeniu operatora. Z kolei to wynagrodzenie ma pokrywać ponoszone przez operatora koszty, związane z wykonywaniem obowiązków.

Powierzenie operatorstwa na Jamale Gaz-Systemowi przewidywał projekt polsko-rosyjskiego porozumienia międzyrządowego z października 2010 r., dotyczącego dostaw gazu. Gdy Gaz-System i EuRoPol Gaz uzgodniły umowę, porozumienie międzyrządowe zostało podpisane.

Także w 2010 r. Gaz-System został wyznaczony przez Prezesa URE - który skorzystał z odpowiednich regulacji europejskich - na operatora Jamału. To wyznaczenie potrwa do końca 2025 r., a termin ten wynika z upływu koncesji EuRoPol Gazu na przesyłanie gazu rurociągiem.

Co na to sam Gaz-System? Jakie są warunki? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Leszek Kadej, WysokieNapiecie.pl

Najlepsze tematy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM