Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Reklama

Od maja część handlu na TGE trafi na OTF - Zorganizowaną Platformę Obrotu

Wydana 16 kwietnia br. przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzja kończy proces dostosowania działalności Towarowej Giełdy Energii do dyrektywy MiFID 2. 4 maja po raz pierwszy kontrakty terminowe będą handlowane na Zorganizowanej Platformie Obrotu - OTF.

16 kwietnia br. Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła decyzją uprawnienie TGE do prowadzenia OTF. Regulamin tej platformy wejdzie w życie 1 maja, a pierwsza sesja zostanie przeprowadzona 4 maja. Uruchomienie OTF ma co prawda duże znaczenie prawne i organizacyjne, ale uczestnicy rynku w swojej handlowej codzienności nie powinni zauważyć istotnych różnic. I o to właśnie chodziło.

W ciągu ostatnich lat Giełda prowadziła intensywny dialog z uczestnikami rynku, w celu wypracowania rozwiązania w zakresie funkcjonowania rynków prowadzonych przez TGE pod reżimem MiFID 2. Z jednej strony obrót i instrumenty w nim pozostające musiały spełniać wymagania dyrektywy. Z drugiej, najlepiej gdy dla uczestników w wyniku jej implementacji do prawa krajowego, nic się nie zmieniło. Dodatkową okolicznością, którą trzeba brać pod uwagę jest konieczność realizacji w obrocie krajowym tzw. obliga giełdowego dla gazu i energii elektrycznej. Zwłaszcza to drugie obligo jest ważne, bo formalnie (z wyjątkami) wynosi 100 proc. W rezultacie konsultacji z rynkiem TGE zdecydowała, że optymalnym wyjściem z sytuacji będzie  uruchomienie, przewidzianej dyrektywą, Zorganizowanej Platformy Obrotu - Organised Trading Facility.

Reklama

W rozumieniu dyrektywy MiFID 2, OTF to wielostronny system, niebędący rynkiem regulowanym ani alternatywnym systemem obrotu, kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie oferty kupna i sprzedaży.  Przedmiotem obrotu na OTF mogą być najróżniejsze instrumenty, w tym strukturyzowane produkty finansowe, uprawnienia do emisji, instrumenty pochodne oraz produkty energetyczne, rozliczane przez fizyczną dostawę towaru, a nie finansowo.

W przypadku Zorganizowanej Platformy Obrotu, która już wkrótce zostanie uruchomiona przez TGE, wszystkie rynki terminowe zostaną przekształcone w OTF, natomiast rynki dnia następnego i bieżącego energii i gazu, określane jako spot, w dalszym ciągu pozostaną na Rynku Towarów Giełdowych, czyli na giełdzie towarowej.

Z punktu widzenia dyrektywy, kontrakty terminowe na energię elektryczną i gaz tzw. "forwardy" nie są instrumentami finansowymi, podlegają pod "REMIT carve-out" wyłącznie gdy są przedmiotem obrotu hurtowego na OTF’ie i są wykonywane przez dostawę.

Na OTF będą notowane również kontrakty terminowe na prawa majątkowe (zielone certyfikaty) które były przedmiotem obrotu w ramach prowadzonego przez TGE Rynku Terminowego Towarowego Praw Majątkowych. TGE uruchomi ponowie obrót tymi instrumentami na nowej platformie.

Czy przyjęte przez TGE rozwiązania ingerują w codzienność handlu na giełdzie? Co będzie głowną nowością? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Leszek Kadej, WysokieNapiecie.pl

Najlepsze tematy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM