Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Reklama

Giełdy energii w czasach pandemii muszą pracować bez przerwy

Na Towarowej Giełdzie Energii kryzysu i efektów pandemii nie widać. Obroty w marcu, a więc już w czasie kryzysu były bardzo wysokie. Operatorzy giełd mają jednak świadomość z powagi sytuacji i tego, że nieprzerwane działanie rynków energii jest konieczne dla gospodarek, funkcjonujących pod groźbą wirusa.

Już pod koniec marca stowarzyszenie europejskich giełd energii Europex ogłosiło, że największym wsparciem dla sektora energii w kryzysowych tygodniach będzie nieprzerwane funkcjonowanie rynków.

Jak podkreślał Europex, jego członkowie, a więc i TGE, wdrożyli odpowiednie procedury, by utrzymać działanie najważniejszych, krytycznych procesów. Te procedury to m.in. zapewnienie ciągłości handlu i rozliczeń, również przy użyciu rezerwowych lokalizacji. Chodzi np. o to, by dany rynek funkcjonował i oferował uczestnikom przynajmniej kluczowe usługi, niezależnie od fizycznej lokalizacji miejsca, z którego jest kierowany. I to jest obecnie najważniejsze zadanie dla wszystkich giełd na świecie.

Reklama

Giełdy muszą być przygotowane na zmiany...

Kryzys towarzyszący pandemii będzie prowadził jednak do zmian na rynkach, choć jeszcze nie do końca wiadomo jakich. Z całą pewnością jednak  związanych z podniesieniem bezpieczeństwa rynku i tak obecnie aktualnymi kwestiami jak płynność finansowa podmiotów. Giełdy muszą być zatem przygotowane na technicznie i organizacyjnie zmiany.

Obecna sytuacja skłoniła także TGE do zwołania, w trybie zdalnym, Rady Rynku, będącej ciałem doradczym dla zarządu Giełdy. Do jej kompetencji należy m.in. wypracowanie rekomendacji dotyczących rozwoju giełdowego rynku towarowego, czy inicjowanie określonych projektów i opiniowanie zmian.

W Radzie zasiadają przedstawiciele branży, znający ją od podszewki, m.in. operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System, izby gospodarcze stowarzyszenia, pracodawcy, działający w szeroko pojętym sektorze energii i handlu nią.

Ocena sytuacji po pierwszym spotkaniu Rady jest zgodna z sygnałami ze świata - utrzymanie stabilności rynkach energii elektrycznej i gazu poprzez zachowanie ciągłości notowań jest najistotniejszym działaniem podczas pandemii.

...i utrzymanie stabilności rynku

Niezwykle istotne jest zatem utrzymanie stabilności rynku towarowego przy wykorzystaniu środków jakie oferuje zorganizowany rynek energii elektrycznej i gazu, w głównej mierze dzięki zachowaniu ciągłości notowań.

Czy obrót na giełdzie jest wyższy niż przed pandemią? Co jest ważne w obecnych warunkach rynkowych? Czy kryzys coś zmieni? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Leszek Kadej, WysokieNapiecie.pl

Najlepsze tematy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM