Przejdź na stronę główną Interia.pl

Gaz-System rozliczy przesył gazu z większą dokładnością

Laboratorium wzorcowania gazomierzy na wysokim ciśnieniu to pierwszy tego typu ośrodek w Polsce. Dotychczas wzorcowanie gazomierzy na wysokim ciśnieniu było możliwe jedynie poza granicami kraju. Dzięki nowemu laboratorium w Hołowczycach GAZ-SYSTEM będzie świadczył tego typu usługi na terenie kraju. - Zapewnimy zwiększenie dokładności rozliczeń z tytułu przesyłanego gazu. To również szansa na szerszą współpracę nauki i biznesu – mówi Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM.

W Polsce nie było dotychczas stanowiska, na którym możliwe było wzorcowanie gazomierzy przy ciśnieniu roboczym. Obecnie jest to już możliwe w Hołowczycach (woj. mazowieckie), w których GAZ-SYSTEM otworzył pierwsze w Polsce Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (LWG).

Reklama

Odpowiedź na nowe przepisy

Jest to o tyle ważne, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych - prawnej kontroli metrologicznej podlega wyłącznie część gazomierzy (o maksymalnym strumieniu objętości Qmax=100m3/h i pracującym w sieci gazowej o maksymalnym ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 0,5 MPa). Nadzór nad pozostałymi gazomierzami pozostał w gestii branży gazowniczej. Dlatego też GAZ-SYSTEM pracuje nad ustanowieniem własnych zasad nadzoru metrologicznego.

- Laboratorium umożliwi wyznaczanie charakterystyki gazomierzy przy określonym ciśnieniu wzorcowania, najbardziej zbliżonym do ciśnienia, przy jakim gazomierz pracuje - mówi Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM. - Tym samym zapewnimy zwiększenie dokładności rozliczeń z tytułu przesyłanego gazu. LWG to również szansa na szerszą współpracę nauki i biznesu. Będziemy prowadzić działalność badawczo-rozwojową, związaną z pomiarami ilości gazu - dodaje Zawartko.

Stanowisko wzorcowania gazomierzy może pracować zarówno w trybie otwartym, jak i zamkniętym. W pierwszym przypadku gaz pobierany jest, a potem oddawany do sieci gazowej w związku z bliskim sąsiedztwem Tłoczni Gazu Hołowczyce. W drugim z kolei przepływ wymuszany jest przez specjalną sprężarkę. Z technicznych parametrów warto wspomnieć o tym, że zakres ciśnień waha się od 3,5 do 53 bar w obiegu zamkniętym, natomiast w obiegu otwartym dochodzi do 53 barów. Strumień objętości wynosi zaś od 5 do 6000 m3/godz. w obiegu zamkniętym i do 6500 m3/h w obiegu otwartym.

Większa dokładność gazomierzy

Korzyści z pracy w obu trybach to z jednej strony możliwość ustawienia dowolnego ciśnienia do wartości aktualnie dostępnego w sieci gazowej, z drugiej niezależność przepływu gazu w stanowisku podczas pracy w trybie zamkniętym od strumienia objętości gazu w sieci. Ważna jest także łatwiejsza stabilizacja ciśnienia i temperatury, czyli głównych parametrów, od których zależy cały proces.

Na czym wzorcowanie gazomierzy tak w ogóle polega?

- Przedstawiając proces obrazowo, polega on na wymuszeniu przepływu tej samej ilości gazu ziemnego przez gazomierz badany i wzorcowy, a następnie określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem gazomierza wzorcowego, a gazomierza badanego. Dzięki temu procesowi można wyznaczyć charakterystykę gazomierza badanego w warunkach jego późniejszej pracy - tłumaczy Aneta Korda-Burza, dyrektor Pionu Laboratoriów w GAZ-SYSTEM.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 30 mln zł, w tym ok. 30 proc. sfinansowane zostało z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W LWG pracuje 8 osób. Dla gminy Sarnaki budowa laboratorium oznacza, że do budżetu gminy będzie wpływać każdego roku podatek od nieruchomości w wysokości 2 proc. od wartości nakładów inwestycyjnych.

To nie pierwsze laboratorium, z którego korzysta GAZ-SYSTEM. Obecnie działają już dwa: Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu - w Pogórskiej Woli (woj. małopolskie) oraz Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy - w Hołowczycach.

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy świadczyć będzie usługi obejmujące:

  • wzorcowanie gazomierzy m.in.: turbinowych, rotorowych, ultradźwiękowych;
  • badania armatury, urządzeń i przyrządów wykorzystywanych w gazownictwie w zakresach ustalanych indywidualnie.

tk

Dowiedz się więcej na temat: Gaz-System S.A | laboratorium | rynek gazu | kontrakt gazowy

Reklama

Najlepsze tematy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM