Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Reklama

Elektrownie słoneczne wpadły w sieć negatywnych decyzji

W 2019 r. ponad 400 instalacji fotowoltaicznych dostało odmowy przyłączenia od operatorów sieci. Czy polska infrastruktura energetyczna zaczyna się zapychać?

Niemal siedmiokrotnie wzrosła w ubiegłym roku liczba odmów wydania warunków przyłączenia do sieci o napięciu powyżej 1 kV. Te dane portalowi WysokieNapiecie.pl przekazał Urząd Regulacji Energetyki. Prezes URE monitoruje umożliwienie wytwórcom energii niedyskryminującego dostępu do sieci. To obowiązek wynikający z Prawa energetycznego (art. 7 ust. 8l ustawy).

URE przeanalizował przypadki, w których odmówiono wytwórcom wydania warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej na podstawie informacji prezentowanych przez OSD na ich stronach internetowych o dostępności mocy przyłączeniowej dla źródeł. Za odmowy wydane w ubiegłym roku odpowiadają trzy z pięciu monitorowanych spółek. Innogy Stoen Operator oraz Tauron Dystrybucja poinformowali, że nie odmówili źródłom przyłączeń do sieci w 2019 roku.

Reklama

Jeśli operator nie przyłącza Cię, inwestorze...

Według relacji Enea Operator, w roku 2019 udzielono łącznie 108 odmów - 105 do sieci średniego napięcia oraz 3 do sieci 110 kV. Odmowy przyłączenia źródeł do sieci średniego napięcia wynikała z braku możliwości spełnienia kryterium zapasu mocy na węźle WN/SN. Zapas ten to jeden z wielu elementów oceny możliwości przyłączania źródła. W zakresie odmów na napięciu 110 kV podstawą był brak technicznych możliwości odbioru wygenerowanej energii elektrycznej przez źródło.

Jeszcze więcej odmów wydała Energa Operator - to 213 przypadków w roku 2019. Większość dotyczyła źródeł fotowoltaicznych o mocy poniżej 1 MW. Odnotowano również pojedyncze przypadki dotyczące farm wiatrowych o mocach z zakresu 22-50 MW. Odmowy wydano po wykonaniu indywidualnych ekspertyz wpływu pracy źródła na sieć.

Natomiast operator PGE Dystrybucja przedstawił 116 przypadków odmownych. Tu także odmowę przyłączenia uzasadniała indywidualna ekspertyza wpływu pracy źródła na sieć. Najczęściej odpowiedź odmowną uzasadniano niespełnieniem kryterium dopuszczalnych zmian napięcia, jedynie w 24 przypadkach operator dysponował mocą przyłączeniową na wnioskowanym obszarze.

W sumie to daje liczbę 437 przypadków odmowy przyłączenia. Rok wcześniej tych pięciu operatorów wydało 64 odmowy - wynika z raportu URE za 2018 r.

To nie wszystko.  - OSD poinformowali także o znacznej ilości przypadków odmowy wydania warunków przyłączenia danego źródła do sieci o napięciu znamionowym poniżej progu wyszczególnionym w przepisie dotyczącym obowiązku ustawowego - dodaje Agnieszka Głośniewska rzecznik prasowa URE.

Ile było odmownych decyzji? Problem z zapewnieniem przyłączenia niektórych projektów fotowoltaicznych do sieci narasta, dlaczego tak się dzieje? Jak temu zaradzić? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Magdalena Skłodowska, WysokieNapiecie.pl

Najlepsze tematy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM