Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklama

Reklama

Dzień hutnika w KGHM

W dniu św. Floriana, 4 maja, obchodzony jest Dzień Hutnika, świętowany m.in. w Zagłębiu Miedziowym przez pracowników KGHM. Koncern posiada trzy huty miedzi, których zdolności produkcyjne wynoszą 590 tys. ton miedzi elektrolitycznej.

Hutnictwo zajmuje się wytapianiem metali i ich stopów z rud oraz ich obróbką na półprodukty i wyroby gotowe. Do KGHM należą trzy huty miedzi zlokalizowane na Dolnym Śląsku - HM Głogów, HM Legnica i HM Cedynia. Ich zdolności produkcyjne wynoszą ok. 590 tys. ton miedzi elektrolitycznej, 270 tys. ton walcówki i 1400 ton srebra rocznie.

Produkcja w hutach KGHM oparta jest o własne złoża i wytwarzane na miejscu koncentraty rud miedzi. Produkcja w każdej z hut oparta jest na różnych technologiach. W Głogowie miedź wytapia się w oparciu o technologię jednostadialnego przetopu w piecu zawiesinowym. W strukturach tej huty znajduje się również Wydział Metali Szlachetnych produkujących srebro i złoto. Z kolei huta legnicka produkuje miedź w postaci katod przy wykorzystaniu pieców szybowych i przerobu złomów miedzi. Natomiast zakład w Cedyni to walcownia miedzi przetwarzająca miedź elektrolityczną na walcówkę oraz drut.

Reklama

Poza miedzią, srebrem i złotem w należących do KGHM hutach produkuje się ołów surowy, ołów rafinowany, kwas siarkowy, siarczan niklawy i selen.

W 2019 roku w HM Głogów wyprodukowano nieco ponad 448 tys. ton miedzi elektrolitycznej, a w HM Legnica 117,5 tys. ton, co w sumie daje 565,5 tys. ton. W zakładzie w Cedyni wytworzono 250,7 tys. ton walcówki miedzianej i 15,5 tys. drutów z miedzi beztlenowej.

4 maja hutnicy, podobnie jak strażacy, mają swoje święto. To dzień św. Floriana, który jest patronem wszystkich zawodów związanych z ogniem. Florian powołany został do armii rzymskiego cesarza Dioklecjana, gdzie był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci.

Dla hutników z KGHM to dzień wolny od pracy. Zazwyczaj 4 maja odbywa się wiele uroczystości i imprez. W trakcie uroczystych akademii odznacza się najbardziej zadłużonych pracowników hut. Tradycją jest uroczyste przyjmowanie nowych pracowników do hutniczego bractwa. Ubrani w biały hutniczy strój, z kapeluszami na głowach, składają uroczyste ślubowanie i dokonują symbolicznego odlewu, korzystając ze specjalnej łyżki i przygotowanych form.  

Później świętowanie przybiera mniej oficjalną formułę, biesiad będących podsumowaniem rocznej pracy. Hutnicza karczma piwna to jeden z najstarszych elementów obchodów, zaczerpnięty z tradycji górniczej. Współcześnie karczma to wielkie wydarzenie organizacyjne, ze scenariuszem, dekoracjami, teatralnymi rekwizytami, konkursami i zabawami. Dzisiejsze karczmy utrzymane są w stylu kabaretowym. Na ich program składają się m.in. żarty pod adresem przełożonych. Regulamin i zasady karczmy zabraniają obrażać się za złośliwości. Ale żarty dotyczą również spraw lokalnych, regionalnych itd.

W Dniu Hutnika panie zatrudnione w hutach biesiadują we własnym, damskim gronie. Ta impreza to hutniczy comber babski. Również w tym przypadku obowiązuje program kabaretowy, na który składają się wymyślne zabawy, konkursy i skecze, przy wykorzystaniu oryginalnych gadżetów i strojów. W trakcie biesiad piwo pije się ze specjalnie przygotowanych na tę okoliczność pamiątkowych kufli.

W KGHM działa od ponad 50 lat orkiestra hutnicza w HM Głogów. Występuje cyklicznie na otwartych koncertach dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Tradycją jest koncert orkiestry w centrali KGHM w Dniu Hutnika.

Nieodłącznym elementem obchodów dnia hutnika są dostępne dla wszystkich koncerty plenerowe odbywające się na rynkach Legnicy i Głogowa. Występują na nich znane postaci polskiej sceny muzycznej. Od pewnego czasu promuje się przy tej okazji młodych artystów z regionu. 

W tym roku pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia nie pozwolą niestety na tradycyjne huczne obchody, hutnicy liczą jednak, że w przyszłym roku tradycji stanie się zadość.

wj

Najlepsze tematy

Partnerzy serwisu

PKO BP KGHM